Вътрешна сигурност и обществен ред

Цел: Държавата създава защитна стена за опазване сигурността и собствеността на гражданите. Борба с престъпността и корупцията

Мерки:

 1. Адекватна и ефективна реакция от страна на властите на всички престъпления, преодоляване на чувството за безизходица и незащитеност в гражданите. Недопускане на безнаказаност за престъпниците и битовата престъпност;
 2. Освобождаване на икономиката от паяжините на организираната престъпност. Изкореняване на корупцията като технология на управление;
 3. Ограничаване на основните криминогенни фактори – увеличаваща се бедност, изхвърлянето на част от младото поколение от естествената им среда или социална класа, нарастваща употреба и разпространение на наркотици, ограничаване присъствието на международната организирана престъпност и непозволяване дислоцирането на големи международни престъпни групировки;
 4. Ограничаване на битовата престъпност в селата и малките населени места;
 5. Пресичане на основните форми на организирана престъпност в икономиката – измамите с ДДС, прането на пари, контрабандата с горива и акцизни стоки, корупцията при обществените поръчки;
 6. Ликвидиране изцяло на каналите за трафик на хора през територията на страната в партньорство със службите на страните от ЕС;
 7. Изграждане на национална система за видеонаблюдение в малките населени места и на пътищата;
 8. Нова концепция и стратегия за борба с корупцията и нов антикорупционен кодекс;
 9. Нова „полицейска карта“, при която в районите на селата се създават нови участъци (постове), които са с постоянен жандармериен състав и транспортна техника. Всеки пост отговаря за не повече от три села;
 10. Пълно обезпечаване на криминалната полиция със съвременна криминалистична техника и експерти;
 11. Създаване на регионални центрове по криминалистика с единна база данни криминалистична информация (ДНК, дактилоскопия, балистика и т.н.);
 12. Нов закон за МВР. Материално-техническо обезпечаване и осъвременени възнаграждения на полицейските служители.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи