Стани член на БСП

Попълва се задължително за всеки нов член след 01.01.2013 година.

Регистрационният формуляр се попълва от заявителя, когато по негова собствена инициатива иска да встъпи в редовете на БСП, или от председател на ОПО, ако кандидат-членът е привлечен със съдействието на член на БСП.

Ако председател на ОПО е технически възпрепятстван да извърши регистрацията, след съответно уведомяване регистрацията може да се извърши от общинско (районно) ръководство на БСП.

При самостоятелно изпълнена регистрация от кандидат-член, по посочената от него форма за контакт (телефон или e-mail) ще бъде насочен към съответната териториална структура на БСП.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи