Ново време

Списание „Ново време“ започва да излиза през 1897 г. като обществено-политическо литературно списание, теоретичен орган на Българската работническа социалдемократическа партия на мястото на сп. „Ден“ (1891-1896 г.). Вeче близо 120 години то остава орган на българските социалисти, които неколкократно променят името на партията, но запазват името на теоретичното си списание.

Сп. „Ново време“ не излиза през 1912-1913, 1916-1919 (по време на Балканската и Първата световна война) и 1923-1947 г. Възобновено е през януари 1947 г. и до 1991 г. е месечно издание. През 1992 г. са отпечатани само четири броя. След прекъсване се появява отново през втората половина на 1993 г. като двумесечно теоретично списание за социални идеи, политика и култура. От 2001 до август 2015 г. излизат по десет книжки годишно.

От създаването си през 1897 г. „Ново време“ играе важна роля за идентификацията на българското социалистическо движение. В него публикуват оригинални научни статии по въпроси на теорията и практиката на българското работническо и социалистическо движение Д. Благоев, Г. Георгиев, Г. Бакалов, Хр. Кабакчиев, Кр. Раковски и др. То е трибуна не само на лявата интелигенция. На неговите страници полемизират едни от най-изтъкнатите български общественици независимо от идейните си убеждения.

След 1947 г. списанието отразява идеологическите постановки на партията-държава, но дава поле за изява и на нови дискусионни идеи. След 10 ноември 1989 г. „Ново време“ продължава да бъде сериозно теоретично издание със собствен принос за развитието на лявата алтернатива в нашето общество. То следи тенденциите в развитието на левите идеи, ценности и политика в България, в Източна Европа и в света.

Предишни главни редактори: Димитър Благоев (от 1897 до 1924 г.), Вълко Червенков (от 1947 до 1956 г.), Николай Ирибаджаков (от 1956 до 1989 г.), Живко Георгиев (от 1991 до 1992 г.), Искра Баева (от 1993 до 2000 г.), Юрий Борисов (от 2001 до 2015 г.)

Редакционна колегия: Александър Димитров, Андрей Пантев, Велислава Дърева, Георги Пирински (главен редактор), Димитър Генчев, Иван Токаджиев, Искра Баева, Крум Зарков, Къдринка Къдринова, Максим Мизов, Петър-Емил Митев

Редактори: Дора Чичкова, Мая Буковска

 

Адрес на редакцията

София, ул. „Позитано“ № 20

тел.: 8107-263, 8107-270

e-mail

[email protected]

[email protected]

 

Списанието е основано

от Димитър Благоев през 1897 г.

 

САЙТ НА СПИСАНИЕТО

Виж още

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи