Социална политика

Цел: Социален щит за работниците, младите, пенсионерите и уязвимите

Мерки:

 1. Еднократна помощ при раждане: за първо дете – 500 лв., за второ дете – 1000 лв., за трето дете – 1500 лв., за всяко следващо – 200 лв.;
 2. Еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на родители, които са осигурени минимум 24 месеца назад (обхваща над 9 000 родители);
 3. Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата от 380 лв. на 650 лв. (за 2021 г. това са 60 000 майки) ;
 4. Увеличаване размера на еднократната помощ за майки-студентки от 2880 лв. на 6500 лв. (обхваща над 6000 майки);
 5. Еднократна помощ от 250 лв. за всички деца от първи до четвърти клас, давана в началото на всяка учебна година (обхваща 120 000 деца);
 6. Безплатни учебници за всички ученици от 1 до 12 клас (обхваща над 580 000 ученика);
 7. Облекчаване на данъчната и осигурителната тежест за работещи родители чрез въвеждане на 500 лв. необлагаем минимум за всяко дете (обхваща над 755 000 семейства);
 8. Нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години (обхваща близо 300 000 млади хора);
 9. Безплатни лекарства за всички деца до 14 г. възраст (обхваща над 1 милион деца);
 10. Безплатни детски градини и ясли (обхваща близо 220 000 деца);
 11. Осигуряване на по-високи доходи за пенсионерите чрез преизчисляване на всички пенсии спрямо средния осигурителен доход през 2018 г. (обхваща близо 1,3 милиона пенсионери);
 12. Създаване на държавни социални предприятия и финансиране на предприятия за хора с увреждания;
 13. Законодателство в защита на хората с увреждания за гарантиране правото на труд и достоен живот.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи