Икономика

Цел I: Увеличаване на доходите, борбата с неравенствата, ускорен икономически растеж

Цел II: Трансформация на икономиката, изградена на два основни стълба – цифровизация и водородна икономика

Цел III: Нов индустриален модел за иновации чрез интегриране на политиките в образованието, науката и технологиите

Мерки:

 1. Държавата насочва, координира и планира структурата на работната сила, съвместно със синдикатите, браншовите организации, бизнеса и университетите;
 2. Прозрачно определяне на минималната работна заплата;
 3. Промяна в Кодекса на труда, която регламентира дистанционната работа;
 4. Подкрепа за малките и средните предприятия (МСП) чрез прозрачно и равнопоставено финансиране от Българската банка за развитие;
 5. Насърчаване на достъпа на МСП до алтернативни източници на финансиране като емисии на акции и облигации, факторинг, краудфъндинг и др.;
 6. Увеличаване приноса на микро, малки и средни предприятия към БВП от 58% на 70%;
 7. Създаване на стартъп виза за България. Създаване на дружество за стартъпи и иновативни компании. Улесняване участието на стартъп фирми в обществени поръчки;
 8. Държавни гаранции за български предприятия за достъп до нови пазари чрез поемане на риска в лицето на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и увеличени на застрахователния капацитет на БАЕЗ;
 9. Изграждане и цялостна реорганизация на електронното управление;
 10. Изграждане и въвеждане на работеща цифрова инфраструктура;
 11. Намаляване на административната тежест и процедури, вкл. счетоводната отчетност за микропредприятията, дребните търговци и производители;
 12. Зелени обществени поръчки и предимства за осигуряващи всеобхватно рециклиране на строителните и масовите отпадъци;
 13. Създаване на 6 национални електронни регистри: Електронен поземлен регистър, Единна информационна система за пазарите на селскостопанска продукция, Национална електронна система по заетостта, Единен електронен данъчен регистър, Електронна здравна карта и здравно досие, Единна електрона образователна система;
 14. Привличане на инвеститори в сектори с висока добавена стойност чрез държавни инвестиционни гаранции;
 15. Увеличаване на капацитета на Национална компания „Индустриални зони“ и развитие на индустриални зони;
 16. Изграждане на финансовата инфраструктура на Българската фондова борса. Свързаност на българския капиталов пазар с европейския и подкрепа за българските компании да набират облекчено капитал, спрямо европейските регулации;
 17. Подкрепа за развитие на космическите технологии. Пълноправно членство на България в Европейската космическа агенция. Фонд за финансиране на университетски и научни космически проекти;
 18. Държавно и фискално стимулиране на цифровата икономика и в областта на изкуствения интелект.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи