Енергетика

Цел: Социална и зелена енергетика на България

Мерки:

  1. Дейности за изграждане на възобновяеми енергийни източници с акцент върху хидроенергийния потенциал на р. Дунав;
  2. Развитие на българската ядрена енергетика. Приоритетно изграждане на нова атомна централа в Белене. Поддържане, модернизация и развитие на ядрените мощности в АЕЦ „Козлодуй“. Проучване и използване на технологии за внедряването на малки модулни реактори;
  3. Стимулиране разработването и внедряването на технологии, използващи водорода;
  4. Нови зелени инвестиции в комплекса „Марица Изток“ и намаляване цената на електроенергията;
  5. Подчиняване либерализацията на енергийния пазар в интерес на хората. Гарантиране доставките на енергия за „енергийно зависимите“ потребители;
  6. Огромен скок и радикална промяна в областта на енергийната ефективност чрез превръщането й в общонационална задача;
  7. Законодателни стимули за всеки български гражданин и търговско дружество, които допринасят за енергийната ефективност.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи