Отхвърлиха предложение на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ за ограничаване на „гърмящите реклами”, програми с насилие и реклами по време на детски предавания

Левицата предлага и съставът на Съвета за електронни медии да се обновява на 3 години

БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ отново направи предложения за промени в Закона за радиото и телевизията, които залата за пореден път отхвърли. Народният представител от левицата Мариана Бояджиева обясни, че проектът на ЗИД на Закона за радиото и телевизията предвижда въвеждането на нови норми, които ограничават излъчването на програми, които показват жестокост и насилие. Тя поясни, че в редица европейски страни такива програми не могат да бъдат излъчвани в определени часови граници. „Нашето предложение е това да бъде между 7:00 и 22:00 часа”, допълни тя.

Бояджиева уточни, че със законопроекта БСП предлага и съставът на Съвета за електронни медии да се обновява на 3 години, с нов член от квотата на НС и от квотата на президента, а на всяка шеста година – с двама нови членове от квотата на НС и един от квотата на президента. „Така ще можем да възстановим справедливостта, тъй като със законовите промени през 2010 г принципът на системно обновяване и приемственост в СЕМ е нарушен”, подчерта народният представител. Сред предложенията е да бъдат въведени  нови изисквания към членовете на СЕМ – да нямат друго гражданско, освен българско, и да имат най-малко 5 години професионален опит.

„В момента Законът за радио и телевизия борави с неясното понятие „сила на звука”, за което не е дадена легална дефиниция. Контролът на СЕМ по отношение на „гърмящите” реклами е неефективен, ако изобщо е възможен”, коментира Бояджиева. Във връзка с единния стандарт за регулация на нивата на звука в рекламата, който се прилага в Европа, БСП предлага да се въведе измерването на три основни характеристики на звуковия сигнал – интегрирана гръмкост на звука през цялата програма или предаване, обхват на гръмкостните нива в предаването и максимално ниво на звуковия сигнал. „В момента законът допуска предаване да бъде прекъсвано от спот за реклама. Според нас това е недопустимо, защото децата възприемат всичко, което е поднесено в едно предаване, без да могат да разграничат рекламното внушение от останалото съдържание”, каза още депутатът от левицата. Мариана Бояджиева обясни, че с предложенията си БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ цели да гарантира по-пълна защита на интересите на потребителите в случаите, когато телевизионните зрители са деца и да не се допуска излъчване на реклама в детски предавания.