Доверие се връща с ясни политически цели

Окт 14, 2009 Новини БСП в медиите 0 1550

Интервю на Лилия Томова със секретаря на ИБ на БСП и председател на Обединението на жените - социалистки за паритет и солидарност в БСП Катя Николова   - Излязохте с предконгресен призив към жените-социалистки, г-жо Николова

Интервю на Лилия Томова със секретаря на ИБ на БСП и председател на Обединението на жените - социалистки за паритет и солидарност в БСП Катя Николова

 

- Излязохте с предконгресен призив към жените-социалистки, г-жо Николова. Предизвикана реакция ли беше, или "по зова на сърцата" ни?
- Обединението на жените-социалистки гласува своя позиция за събитията "от дневния ред" в БСП. Ще работим за единството на БСП - като европейска модерна партия. И въпреки трудните моменти няма да допуснем тя да изпадне в изолация. Много е важно да си възвърнем загубеното доверие и оценяваме като възлов момент приобщаването към БСП на младите хора, на средното поколение, дребния бизнес и хората на наемния труд.
- Говорите за политика на активна опозиция, нали?
- Говоря за политика, която поставя адекватно пред обществото актуалните проблеми на управлението. Политика, в която има кауза, заслужаваща хората да й вярват, има водещи идеи, има алтернативи. За да мотивираме хората "да се обърнат" към левите идеи.
- Какво свърши обединението за годините, през което го оглавявате, г-жо Николова, все в посоките, за които си говорим, ли работеше?
- Укрепнахме организационно, имаме "запазено място" в живота на нашата партия, изработваме общи стратегии за например равнопоставеност на половете. Имаме 334 работещи клуба, над пет хиляди жени членуват в тях. Работехме и за хармонизиране на родното законодателство с европейското, за приемането на правова уредба за равнопоставеността на половете. Немалко основополагащи норми бяха приети в редица закони - Семейния кодекс, Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда; за защита от дискриминация; за защита срещу домашното насилие; за борба срещу трафика на хора; за социалното подпомагане; Стратегия за развитие на здравеопазването; Закон за закрила на детето, за омбудсмана. И все пак основната ни дейност си остава политическото обучение и актуалната информираност. Пък и авторитетът на обединението в международен план нарасна, утвърдихме се с дейността си, вече сме разпознаваеми сред чуждестранните си партньори.
- Акцентирате, струва ми се, г-жо Николова, върху работата си по равнопоставеността на жените и мъжете. Как се вписва цялостната ви дейност в европейската джендър политика?
- В европейската политика този въпрос е конституционна норма - така се преодоляват наслоени стереотипи и нагласи от различия в етноса, религията и социалното положение. А отношението към жените и проблемите на равнопоставеността са съществена част от левия проект "Нова социална Европа". ЕС непрекъснато доказва ангажираността си с тези въпроси, те са приоритетни и в дейността на жените на Партията на европейските социалисти (ПЕС).
- Какви са акцентите на левия европейски проект, а и на българския, който вашето обединение осъществява?
- Някои от тях са: социалната изолация на жените, насилието над тях, жените и дискриминацията им на трудовия пазар, жените във властта и вземането на решения, жените и, разбира се, човешките права. Като част от европейското семейство разглеждаме националните си проблеми в контекста на европейските решения и инициативи - не защото тези въпроси са посочени в един или друг документ, а защото са проблеми и на българското общество.
- А ще разкажете ли нещо по-конкретно например за вече реализираните инициативи на обединението на социалистките?
- Ще спомена само някои: редица изяви в страната, свързани с кампанията на ПЕС "Да поставим децата на първо място". С дискусии се включихме в темата "Жените в управлението" - с участието и на членове на Европейския парламент.  Серия от изяви организирахме във връзка с борбата срещу насилието над жени, в това число домашното насилие. Обединението поде инициатива, свързана със защита на майчинството и децата и посветена на борбата с демографската криза у нас. Много активно отбелязахме Европейския ден на борба с трафика на хора, като с това популяризирахме и приетата от Европейския парламент декларация за борба с трафика на деца.
- А какво все пак, поне дотук, не успя да свърши обединението?
- Няма защо да крия, разбира се, не всичко от замислите си успяхме да реализираме - по Закона за равенство на половете например.
- Какво по този закон?
- Не беше сформирана парламентарна комисия по равнопоставеност на половете съгласно разпоредбите на закона; не беше създадена и Агенция по проблемите на жените и равните възможности, която да формира държавната политика и да координира конкретните дейности; не беше утвърден и специален омбудсман за гарантиране на гражданските права на жените, както и за отстраняване на случаите на нарушаване на принципите на равните възможности, срещу дискриминацията и насилието. С две думи - това, което направихме, никак не е малко, но... винаги може повече.
- Какво повече например?
- Независимо от усилията ни резултатите, които постигнахме в изборите за европарламент и за 41-во Народно събрание, са далеч от очакванията ни...  
- Говорено е, макар и, мисля, недостатъчно, за свършеното от предишното правителство, г-жо Николова. Сега обаче ви моля да го повторите. За несвършеното има кой да говори, и го правят денонощно...
- Това е обширен въпрос и изчерпателният му отговор би отнел много време, а и място. Ще си позволя да припомня стратегическите приоритети на предишното правителство - европейска интеграция, икономически растеж и социална отговорност. А от най-важните задачи ще спомена само две: активната политика за увеличаване на доходите и развитието на човешките ресурси и създаването на конкурентна и високотехнологична икономика. Периодът на управление на правителството с водещата роля на БСП се характеризира с устойчиво икономическо развитие - при глобална финансова криза България зае трето място в ЕС по темп на икономически растеж с ръст от 6 процента. През мандата са привлечени над 23 млрд. евро преки чужди инвестиции, което е несравнимо с никой друг период от последните 20 години. В периода 2005-2009 г. безработицата падна от 12 на 6 на сто. Сега тя се увеличава, но в условията на развихряща се финансова криза. И в този смисъл заделените от държавата 500 млн. лв. в подкрепа на малкия и средния бизнес омекоти влиянието на кризисните фактори.
- Имаше, това поне не съм чула да се отрича, и конкретна политика за жените и майките?
- За пръв път през 2009 г. майките получиха 90 процента от заплатите си за 410 дни. По този начин майчинството в България е с най-дълъг срок сред всички европейски страни. С 40 на сто се увеличи семейната помощ за отглеждане на дете - до завършване на средното му образование, от което се възползваха 920 хил. деца. Пак през този период държавата предостави помощ от 250 лв. за раждане на първо дете и 600 лв. - за второ. Минималната пенсия от 69 лв. през 2005 г. стана 136,08 лв. - ръст от почти два пъти. Средната пенсия достигна 260.97 лв., там увеличението е над 90 на сто. Минималната работна заплата от 150 лв. през 2005 г. достигна 240 лв. през 2009 г. Оставаме последователни - сега предлагаме да се увеличи на 280 лв., отчитайки факта, че най-бедните са засегнати най-силно от кризата. И това, разбира се, съвсем не изчерпва лостиженията ни, така че, независимо от натрупания негативизъм, тези резултати не трябва да се омаловажават.
- Обаче не чух - мислите ли, че БСП ще върне доверието в себе си? Особено при сегашното, изглеждащо едва ли не без изход, разединение в партията?
- Доверие се връща с ясни политически цели, с точни политики за реализирането им и с хора, които имат идеи и желание за работа. А дали да говорим за разединение? Може би по-скоро става дума за сблъсък на различни мнения, за защита на различни тези? Защото разединението, за което, мисля, ме питате, не е сред членската маса, а по-скоро сред част от управляващия елит.  
- Сред управляващия БСП елит? Нас пък продължават да ни наричат "твърд електорат"... Но нека оставим тази, сигурна съм, болна тема за след заседанието на конгреса. Какво всъщност очаквате да се случи в неделя?
 - Очаквам съдържателна дискусия по  злободневни въпроси на партията, включително и по лидерския. Надявам се на продуктивен диалог и вслушване в мнението на делегатите. Ще търсим общо решение и смятам за неразумни всякакви действия, които разединяват партията, нарушават основни демократични принципи и добрия тон на общуване между съмишленици. Такава е и позицията на моите колежки от Обединението на жените-социалистки, която гласувахме на последното си заседание.
- Ще съумеят ли социалистките да внесат мекота, а, защо не, и култура на поведението в този мъжки свят и на този мъжки конгрес?  
- Жените винаги са възприемани като символ на уравновесеност, на стабилност, символ на живота и съзиданието. Това, естествено, води към поведение на балансираност, на умереност, на преодоляване на разрушителни тенденции. Сега е времето да се чуят всички гледни точки, да се обсъдят възможните решения, но в спокойна, другарска атмосфера.
- Имате ли лично послание към делегатите?
- Да, и то е за повече морал в политиката. Защото в последно време бяха нарушени традиционни за общуването в нашата партия ценности - честност, добронамереност, другарство, солидарност, работа в екип. Нека не забравяме - след нас идват други поколения и никак не е без значение каква партия ще им оставим. Нашата цел, без съмнение, трябва да бъде модерна, европейска лява партия, която да печели привърженици в обществото с отстояването на социалистическите и моралните ценности.