Обръщение на Учредителната конференция на Младежкото обединение в БСП

Окт 11, 2009 Новини БСП 0 1424

Днес, 11 октомври 2009 г

Днес, 11 октомври 2009 г. в гр. София, създадохме Младежко обединение в БСП, в което участват членове на партията до 35-годишна възраст.

 

Ние, учредителите на Младежкото обединение в БСП, споделяме ценностите и Програмата на Българската социалистическа партия и на Партията на европейките социалисти.

 

Ние, младите хора в БСП, създадохме Младежкото обединение, защото знаем, че за сериозни резултати в политиката е нужно единство. Искаме да сме реална и конструктивна сила в живота и промяната партията ни, в подмладяването и отварянето на структурите й. Думите, които ни обединяват днес са: традиция, приемственост, обновление, професионализъм.

 

Ние имаме потенциал да изработим качествени и работещи политики в секторите на обществения живот. Наша цел е и активното използване на потенциала на млади експерти, за да се реализират нови идеи и политики. Сред нас има професионалисти, както и силни организатори. Техният потенциал е нужен на БСП и България не утре, а днес.

 

Горди сме, че сме част от БСП. Ще посветим време и сили, искреност и идеи, воля и енергия, за да продължи тя да бъде модерната, силна и патриотична лява алтернатива у нас. Ние вярваме в принципа на отвореността и диалогичността и сме нетърпими към политическото лицемерие и надменност. Ние не приемаме корупцията като налагано „лице" на партията. Затова ще вложим нашите усилия за повишаване на доверието в обществото към БСП, защото осъзнаваме, че то не се дава даром.

 

За съжаление България навлезе в период, в който популизмът, икономическият авантюризъм, едноличното лидерство, заменянето на реалния дневен ред с политическо шоу, консумирането на властта на всяка цена, изместват държавническото мислене и експертността. Временното опиянение от поредния нов месия скоро ще отмине и ще настъпи период на политическо отрезвяване. Отричането на постигнатото до момента, неглижирането на така важната за страната приемственост в управлението, авантюристичните идеи, съчетани с пасивност по реалните социални проблеми могат да се окажат пагубни за България. На риск е поставен шансът на младото поколение за сигурност и стабилност.

 

Ние искаме всички млади хора да имат равен шанс и възможност да изградят бъдещето си в България. Искаме да реализираме собствените си проекти с цената на усилия и умения, а не да жертваме морала и ценностите си.

 

Вярваме, че младите хора днес трябва да се конкурират помежду си свободно, но и да виждат в държавата социално отговорния партньор и арбитър, който дава равен шанс за развитие на всички социални групи. Ето защо, ние ще настояваме тя да гарантира ясни трудови права, конкретни мерки за овладяване на безработицата и продължаване на инвестициите в образование, наука и технологии въпреки тежката икономическа ситуация.

 

Ние, младите хора в БСП, сме отворени за диалог с гражданското общество и ще бъдем негов градивен и равноправен партньор. Наш приоритет е изграждането на силно национално младежко представителство, което да формулира проблемите на младите и да изисква от държавата решения по тях. Готови сме да подкрепим всяка качествена и интересна младежка идея в образованието, икономиката, културата, екологията като й дадем възможност за реализация чрез политическото представителство на БСП. Ще търсим сътрудничество с всички младежки организации, споделящи демократичните ценности, защото знаем, че младите могат да дадат пример за толерантност, градивност и разум в политиката.

 

Ние, младите членове на БСП, ценим времето и няма да допуснем то да бъде похабено в празни приказки и противоборства. Обществените настроения в България са ясни и категорични - от своите политици хората искат действие, почтеност и толерантност. Това ще бъдат и нашите принципи на работа, от които няма да се откажем.

 

Основни политики от Програмата за действие на Младежкото обединение в БСП

 

Мерки в 11 сектора разработиха младите социалисти. Политики за младежта, образованието, икономиката, земеделието, доходите, социалните дейности, екологията, обществена сигурност, свободното време и спорта са включени в документа. В него са формулирани и разбирането на на младите за левите ценности и бъдещето на БСП.

Включване на младежката политика в стратегията за развитие на регионите, ново регионално планиране на образованието вместо остарялото разпределение на спцеиализираните училища предлагат младите в БСП. Те искат и създаване на фонд „Интелект", който да помага на талантливи деца и в него да се заделят всеки 2% от издръжката на ученик, както и 0.5% от продажбата на общински имоти.

Създаване на фонд за стипендиатски програми по региони за обучение на млади социалисти е една от мерките за развитие на потенциала на младите членове на БСП.

Сред мерките за преодоляване на бюрокртичните трудности в Програмата е  ефективното прилагане на принципа за мълчаливото съгласие.

Данък „социална отговорност"  за хора с много високи доходи, данъчни облекчения за филантропия, спонсорство и дарения за инициативи от обществена полза за фондации и неправителствени организации са другите конкретни предложения в нея.

Младите хора, българското село и селско стопанство имат отделно място в документа. Форми за държавна гаранция за младите хора в българските села, създаващи възможности за стартиране на собствен бизнес в малките общини искат да създадат младежите. В населените места с под 2000 жители младите социалисти искат данъчни преференции  за работодатели при назначаване на първо работно място на младежи. Дилемата - деца, кариера или свободно време е проблем за младия човек в България. Според Програмата на младите социалисти отговорът й е в добрата система от социални дейности, с които да се ангажира държавата. Те искат стимули за работодателите, които изграждат детски градини или други форми за отглеждане на децата на своите служители.  За връстниците си с увреждания младите ще работят за равен достъп до старт в кариерата, заетост и различни форми на професионално обучение и продължаващо образование.

Екологияга е на дневен ред, категорични са социалистите. Те ще сътрудничат активно с неправителствения „зелен сектор". Настояват и за премахване на акциза за екологични горива и инвестиции в екологичен транспорт.

Свободното време и спортът също са залегнали в Програмата за действие. Младежите искат обръщане на пирамидата - вместо приоритетно финансиране на т.нар. елитен спорт, спорт за всички в училищата и висшите училища.