Атанас Мерджанов: Внесохме законопроект, с който отменяме закона за досиетата и се закрива едноименната комисия

„Дейността на сега действащата комисия се дискредитира от самата нея

„От БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ внесохме закон за архива на документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия, с който по същество отменяме закона за досиетата и се закрива едноименната комисия”. Това заяви зам.-председателят на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Атанас Мерджанов пред журналисти в парламента. Според него за своето почти девет годишно съществуване тази комисия, освен да внася раздори в българското общество, не е допринесла с нищо друго. „Самият факт, че в последните няколко месеца изобилстват  инициативи от представители на управляващото мнозинство за разширяване на кръга от проверяваните, сам по себе си говори за лустрационен момент и хъс, който те проявяват”, коментира народният представител. Той обясни, че с този закон БСП иска по различен начин да бъде уреден въпросът за досиетата на бившите държавни служби, като дейността, свързана с документите и техните архиви, се предоставя на архивна агенция, наречена Институт за национална памет, която ще се председателства от председател, избиран от НС по предложение на МС за срок от 5 години. „Основните насоки в действащата правна рамка ще бъдат: заличават се публичните длъжности по този закон и публичните дейности по смисъла на този закон, премахва се задължителният елемент на проверката на определени хора, като се замества с възможността по предварителна проверка на кандидатите за различни изборни и други позиции. Уточняват се и значението на съществуващото „картонче”, което не може само по себе си да е доказателство за принадлежност към органите на ДС”, поясни Мерджанов. Той допълни и че в чл. 3, ал.4 са заложени принципите на политическа неутралност и спазване на честта и достойнството на служителите и техните наследници, като целта е ясно да се разграничат лицата, служили на страната, от лицата, доносничели за лична облага. „Възприетата регламентация до голяма степен е заимствана от начина, по който тази материя е уредена в Германия, по отношение на бившата Щази”, подчерта Мерджанов.

Зам.- председателят на ПГ на БСП  ЛЯВА БЪЛГАРИЯ смята, че Институтът по национална памет ще осъществява дейността си в три основни посоки:  достъп до документите на лицата, за които е събрана информация в службите, при гарантиране на интересите на трети лица; проверка за принадлежност и сътрудничество с тези служби по искане на изрично посочените в закона лица и за изрично посочени случаи, при която е необходимо съгласието на проверяваното лице, вместо досегашното задължително обявяване по списък и достъп до архивите за научноизследователска, публицистична и проучвателна дейност.

Таско Ерменков: Специалистите трябва да се занимават с историята, а не политиците да я пишат

„Дейността на сега действащата комисия се дискредитира от самата нея”, заяви народният представител Таско Ерменков и като пример посочи разнопосочни документи, издавани по целесъобразност на различни хора. „Разширяването на кръга от хора вече достигна абсурдни размери и вероятно скоро и при сключване на граждански брак ще се иска такава справка.”, коментира народният представител. Той обясни, че над 60% от хората, които са имали „картончета” дори не са подозирали за тях. „Това беше за „резервиране” на съответната личност за в бъдеще, ако потрябва за някоя от службите да работи”, каза още той. Според него, когато се говори за неща, случили се преди 27 години, трябва много внимателно да се дават оценки, защото това е работа на институции и на хора, които се занимават с архивите. „Затова внесохме този закон. За да може специалистите да се занимават с историята, а не политиците да я пишат”, заключи Таско Ерменков.

Иван Иванов: Предложеният законопроект цели и успокояване на работата на нашите служби

„Предложеният законопроект цели и успокояване на работата на нашите служби, защото последните промени, които се предложиха от управляващите, касаещи тази материя, значително ще затруднят работата им, особено в тази усложнена международна обстановка.” Това допълни по темата народният представител от левицата Иван Иванов. Той подчерта, че е предложено да бъдат направени проверки на сега действащи служители за тяхната принадлежност към службите. „Това засяга служители, които имат опит и знание по случаи за терор и насилие в Близкия Изток, както и тези, които работиха преди по т.нар. Турска линия. Считаме, че това ще затрудни работата на нашите спецслужби”, коментира Иванов.