Българските евродепутати се срещнаха с представителите на делегацията на България в Комитета на регионите на ЕС

По инициатива на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент днес в сградата на ЕП се проведе среща между евродепутатите от България и представителите на българската делегация в Комитета на регионите

По инициатива на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент днес в сградата на ЕП се проведе среща между евродепутатите от България и представителите на българската делегация в Комитета на регионите. Делегацията от България, включваща кметове и общински съветници от Смолян, Търговище, Лом, Гоце Делчев, София, Добрич, Твърдица, Русе, Ямбол, беше на официално посещение във връзка с редовната 81-ва пленарна сесия на Комитета на регионите.

В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за установяване на трайно сътрудничество между българските представители в ЕП и Комитета на регионите, с оглед координиране на съвместните усилия в интерес на България. Повдигнат беше и въпросът за създаване на триалог, с участието на българското правителство, в рамките на който да се уточняват интересите и възможностите на страната за оползотворяване на европейските фондове.

Срещата даде възможност на българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите (С&Д) Евгени Кирилов да запознае представителите на българските общини с доклада, който подготвя относно измененията на общия регламент за структурните фондове - тема, която засяга пряко работата на общините със средства на ЕС, особено що се отнася до начините за  опростяване и улесняване на процедурите, както и възможностите за увеличаване на авансовите плащания.

Сред основните заключения от срещата беше посочена нуждата от координация на действията на българските представители във всички институции на ЕС, с оглед по-доброто защитаване на интересите на България и българските граждани. Българските евродепутати и представителите на българските общини се ангажираха да засилят контактите помежду си за в бъдеще, както и да и работят за ускоряване на информационния обмен между различните институции.