Комисията по външни отношения на ЕП даде зелена светлина за отпадане на визите за страните от Западни Балкани

Българският евродепутат и координатор на Групата на социалистите и демократите (С&Д) в Комисията по външни отношения на Европейския парламент, Кристиан Вигенин се застъпи за равнопоставен подход при отпадането на визите за всички страни от Западни Балкани на заседание на Комисията в Брюксел днес

Българският евродепутат и координатор на Групата на социалистите и демократите (С&Д) в Комисията по външни отношения на Европейския парламент, Кристиан Вигенин се застъпи за равнопоставен подход при отпадането на визите за всички страни от Западни Балкани на заседание на Комисията в Брюксел днес. Според него единствената страна, към която трябва да се предприеме по-детайлен подход е Косово. След обсъждането на доклада за либерализирането на визовия режим за страните от Западните Балкани, по който Кристиан Вигенин е докладчик в сянка, членовете на комисията одобриха документа с 53 гласа „за", 8 „против" и 8 „въздържали се".

В изказването си Кристиан Вигенин напълно подкрепи становищата на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Комисията по външни отношения, според които предложението на Европейската комисия (ЕК) за либерализиране на визовия режим за страните от Западните Балкани  трябва да отчете напредъка, който те са постигнали в изпълнението на условията за влизане в Шенгенския „Бял списък".

"С оглед на ускоряването на процедурата, в процеса на либерализация на визовия режим да бъдат включвани всички страни, при ясно разписани от ЕК условия" е становището на Групата социалистите и демократите. Изпълнението на тези критерии ще бъде съблюдавано от ЕК и нейните мисии в съответния регион, за да не се окаже гласуваното доверие без покритие. ЕП иска от ЕК да даде равен шанс на всички страни от Западните Балкани да постигнат изискванията, така че при изпълнение на критериите, отделни страни да не се налага да чакат нова процедура в Европейските институции и по-специално законодателно предложение от страна на ЕК и следващите стъпки", заяви в изказването си към членовете на външната комисия Кристиан Вигенин.

Българският евродепутат добави: "Ние сме съгласни с предложението за одобрение на становището на баронеса Лудфорд, с оглед на линията, която спазваме в Комисията по външни отношения. Единствената точка, по която бихме желали по-детайлен подход е Косово. Разчитам Комисията да подкрепи моето предложение за изменение,  защото то дава възможност за консолидирана позиция на Европарламента - използвал съм същата формулировка, която е използвана и в доклада на Комисията по граждански свободи."

Кристиан Вигенин изтъкна още, че евродепутатите се нуждаят от допълнително време преди гласуването в комисията по граждански свободи, за да отчетат напредъка и последните развития в региона на Западни Балкани, особено след последните информации, че особено голям напредък по отношение на изпълнението на препоръките на ЕК е постигнат в Босна и Херцеговина.

"Регионът има нужда от това наше решение. Либерализацията на визовия режим е решението, което стои най-близо до сърцата на гражданите и ЕП трябва да бъде единен по този въпрос", заяви в заключение Кристиан Вигенин.