Евгени Кирилов: Съветът трябва да побърза с приемането на измененията на Общия регламент за структурните фондове

На днешното заседание на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент Евгени Кирилов, депутат от Групата на социалистите и демократите, представи в качеството си на докладчик своята позиция по въпроса за изменение на общия регламент на структурните фондове

На днешното заседание на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент Евгени Кирилов, депутат от Групата на социалистите и демократите, представи в качеството си на докладчик своята позиция по въпроса за изменение на общия регламент на структурните фондове.

В изказването си Евгени Кирилов посочи, че Европейският парламент следи с тревога забавянето на процеса за намиране на решение в Съвета на министрите по предложението на Европейската комисия, което цели да се опростят процедурите за използване на еврофондовете и да се подпомогнат държавите за справяне с трудностите на настоящата икономическа криза. В качеството си на докладчик по измененията към общия регламент на структурните фондове, българският евродепутат посочи, че въпросът е ключов и затова Комисията по регионално развитие не може да стои и чака безучастно Съветът да намери решение, защото всяко забавяне ще намали ефекта на предлаганите мерки. Евгени Кирилов подчерта, че е важно основните изменения, отнасящи се до опростяването и улесняването на процедурите, да влязат в сила преди да е свършила кризата, за да се усети тяхната полза от страните членки и бенефициентите.

Що се отнася до втория важен въпрос за финансово подпомагане с цел преодоляване на затрудненията за бюджетната ликвидност г-н Кирилов обърна внимание, че ролята на Европейския парламент е да покаже на Съвета, че забавянето е неприемливо и че Съветът трябва да действа колкото може по-бързо за намиране на компромис по този въпрос. В този смисъл той предложи и бе подкрепен от членовете на Комисията по регионално развитие нейният председател да изпрати писмо до Съвета на министрите с искане да се ускори процеса по вземане на решение по този въпрос. Българският евродепутат изрази становище, че подходящ компромис може се търси в посока на увеличаване на авансовите плащания за страните членки по примера на изменението, направено по-рано тази година.

На следващо място Евгени Кирилов посочи, че е важно да се постигне съгласие за по-голяма гъвкавост на правилото за усвояване на европарите в определен срок (така нареченото правило N+ 2 и N+ 3 в зависимост от броя на годините, за които даден проект трябва да бъде реализиран). Увеличаването на периода за усвояване на средствата, ще спомогне за по-пълноценното използване на средствата и ще се избегне опасността да се губят пари поради краткия срок, в който те трябва да бъдат похарчени. Намирането на решение в този смисъл ще бъде особено полезно за новите страни членки, включително и България, които срещат трудности заради ограниченото време за реализиране на проектите.

Изказаната позиция от Евгени Кирилов намери подкрепа сред членовете на Комисията по регионално развитие, с което Европарламентът даде заявка за конструктивна и ключова роля в процеса целящ да предложи и въведе мерки за подпомагане на държавите членки за преодоляване на икономическата криза чрез възможностите на регионалната политика на ЕС.