Румен Гечев: Прогресивното облагане смекчава социалната поляризация

От ПГ  на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ предложиха и аргументираха промени в Закона за данък върху добавената стойност, както и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

„Прогресивното облагане смекчава социалната поляризация. То е утвърдено в световен мащаб, защото то по-справедливо разпределя данъчната тежест в полза на хората с ниски доходи, в полза на средната класа и по-силно изразени разпределителни процеси за хората с високи доходи”. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от левицата Румен Гечев. По думите му само прогресивното данъчно облагане може да превърне бюджетната политика във фискална. Гечев припомни, че икономическата политика на всяка страна има два стълба – фискална и монетарна политика. „В България сме се отказали от монетарна политика, тъй като имаме паричен съвет, който забранява паричната политика на централната банка. Плоският данък означава ние да продължим да се отказваме и от фискална политика – нещо, което не могат да си позволят и най-развитите страни. Ето защо въвеждането на прогресивния данък означава да обвържем бюджетната си политика с провеждане на реална икономическа политика за растеж, за повишаване на жизнения стандарт и увеличение на заетостта”, обясни Гечев. Той добави, че с предлаганите промени ще се увеличат и бюджетните приходи. „Изправяме се пред следната дилема – дали да въведем прогресивно данъчно облагане и да си осигуряваме бюджетни приходи чрез данъците на нашето поколение, които сега работим, или ще предпочетем да оставим плоския данък, да оставим големите пари на богатите и да натоварим нашите деца и внуци да плащат това финансиране чрез външен дълг”, обясни Гечев.

Янаки Стоилов: Дори мигрантите са разбрали, че е по-добре там, където има прогресивен данък

В подкрепа на прогресивното данъчно облагане се изказа и зам.-председателят на БСП Янаки Стоилов: „Дори мигрантите, които искат да отидат в Швеция и преминават през България, за разлика от г-н Мартин Димитров, са разбрали, че е по-добре там, където има прогресивен данък, отколкото тук, където има плосък данък. Това са фактите”. По думите му е крайно време да се премине към прогресивна политика чрез прогресивно подоходно облагане. Според Стоилов плоският данък е резултат от неолибералната политика, за да може капиталът да функционира безпрепятствено. Стоилов заяви, че днес въпросът е как да се постигне по-справедливо разпределение и то в работеща икономика. Той се обърна към управляващите: „Вие искате да ни докажете, че България ще бъде първият успешен пример на държава, която почти не развива икономика, още по-малко модерна, и може само с някакви консервативни финансови похвати да осигури благоденствие на своите граждани и развитие на страната. Това няма как да стане”. Стоилов допълни, че целта е да се намалят драстичните социални неравенства и затова се предлага неслучайно облагането на хора, които получават доходи до 1550 лв., да не бъде засегнато, а напротив – да получат облекчение поради необлагаемия минимум. „Ние сме изчислили, че ако се въведе тази данъчна скала, може да се осигури положителен приходен ефект от около 200 млн. лв., годишно за бюджета”, поясни зам.-председателят на БСП.

Чавдар Георгиев: Предлагаме данъчно облекчение за работещите бедни

„От БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ предложихме законопроект, с който се облекчават работещите бедни в България, получаващи минимална работна заплата, като им възстановим десетте процента, събрани през годината – сума в порядъка от 440-450 лв.”, обяви депутатът от левицата Чавдар Георгиев. По думите му бедността и  неграмотността в България са резултат на водената дясна политика по доходите. „Това означава за всяко семейство, в което има такъв работещ, да му възстановим по един хляб на ден, това са най-бедните хора в Европа, които въпреки, че работят, получават изключително ниски доходи. Става въпрос за над 300 000 българи”, обясни депутатът. Той припомни, че такава норма през 2013 г. е действала, но управляващото мнозинство е отменило разпоредбата през 2014 г. По думите му хазната не бива да се пълни от най-бедните и посочи, че пътят е друг – да има справедливо разпределение на данъчната тежест. Георгиев припомни записаното в Конституцията, че данъците се заплащат от гражданите, съобразно тяхното имущество и доходи. „От бедния човек да събираш малки по размер данъци, няма смисъл - така се поддържа бедността, неграмотността и ниско равнище на работната сила”, каза още той. В заключение депутатът посочи, че подобни разпоредби има във всички развити индустриално и икономически страни – в САЩ, Германия, Англия, Австрия и др.

Георги Търновалийски: Намаляването на разходите за отглеждане на деца ще има положителен икономически  и социален ефект

„Отказвайки на населението необлагаем минимум, както и диференцирана ставка, която предлагаме за ДДС за детските пособия и храни, управляващите влошават положението на милион души около и под линията на бедността”. Това заяви депутатът от левицата Георги Търновалийски. По думите му намаленията на данъчните ставки за храни за бебета и деца, за пелени за еднократна употреба, както и услугите за домашни грижи за гледане не деца, е средство за облекчаване на родителите, отглеждащи деца. „Намаляването на разходите за отглеждане на деца ще подпомогне социално слабите и финансово нестабилни български граждани при отглеждане на деца и ще има положителен икономически ефект, и социален такъв”, категоричен бе депутатът. Той подчерта, че средствата, събирани от облагане с ДДС на посочените стоки и услуги, е пренебрежимо малък и няма да има негативно влияние върху приходите и фиска. Според него намаляването на данъчната тежест за домашна грижа има за основна цел да направи достъпна услугата и интегрира хората към социално-икономическия живот на страната, както и да повиши заетостта.

Предложенията на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ бяха отхвърлени от мнозинството в НС.