БСП обжалва решения на ЦИК, които създават условия за изборни манипулации

Окт 23, 2015 Новини Избори 0 1006

Решенията на Комисията влизат в противоречие с Изборния кодекс

Българската социалистическа партия обжалва две решения на Централната избирателна комисия, които влизат в противоречие с Изборния кодекс и създават предпоставки за манипулации с резултатите от гласуването на 25 октомври.

В жалбите до Върховния административен съд  се оспорват текстове от методическите указания за работата на Секционните избирателни комисии и част от решението за опаковане и предаване на изборните книжа и материали от местния вот.

Съгласно Изборния кодекс, след приключване на гласуването и преброяването на гласовете, кандидатите, застъпниците и представителите на партиите имат право да получат копие от протокола с изборните резултати за всяка една СИК. Върху всеки отделен лист от копието трябва да бъде поставен печат на СИК и подпис на председателя, заместник-председателя и секретаря на комисията.

Според решенията на ЦИК, които представляват опит да се промени повелята на закона, не е необходимо върху този екземпляр да се поставя печат. Освен това, СИК получава право да определи кой друг неин член да се подпише. Това обаче ще подложи на съмнение съдържанието и верността на различните копия от протокола. Става възможно също заинтересованите лица да получат копие от незаверено според закона копие от протокола.