Николай Иванов: Държавата не трябва да се сеща за Северозапада само по време на избори

Окт 20, 2015 ВРАЦА Новини Избори 0 1829

Само с нашите усилия не може да стане. Трябва да имаме и подкрепата от държавата.

Кандидатът за кмет на Враца, подкрепен от БСП, Николай Иванов проведе среща с жителите на квартал Бистрец. “Тази среща я чакахме с нетърпение. Имаме да зададем важни въпроси и знаем, че г-н Иванов е този, който ще ни даде точните отговори”, казаха в началото на разговора гражданите от квартала. Според тях трябва да се потърси ново предназначение на сградата на училището, която пустее. „Първото, което трябва да се направи, за да се съхрани сградата, е да се ремонтира покривът и това може да стане още в следващата година“, каза Николай Иванов. Друга важна за хората тема е какво ще се случи със започналия строеж на параклиса в квартала. Иванов  увери хората, че довършването на строителните дейности е предвидено за финансиране в бюджета за 2016 г. Той отговори на въпроси, свързани с реализирането на водния проект, като бе дадено разяснение, че строителните дейности в квартала все още не са завършили. Междувременно община Враца ще търси средства за цялостното възстановяване на уличната настилка, каквито не са предвидени при подписването на договора за воден цикъл през 2010 г. Благодарение на доброто управление на община Враца такива средства за цялостно възстановяване бяха осигурени през последните две години и бе направен основен ремонт на 10 километра основни пътни артерии в града. “След такъв огромен проект, най-големият в страната, със 73 км разкопани улици, община Враца заслужава да получи целеви финансови средства за цялостно преасфалтиране. И ние се надяваме, че държавата ще се ангажира с осигуряването им”, коментира Николай Иванов.

По отношение на поддържането на чистотата предстои град Враца и кварталите Бистрец и Кулата ще бъдат разделени на зони, за които ще има конкретен изпълнител. Така ще се оптимизира дейността по почистването и ще бъде завишен контролът без да се вдига такса “битови отпадъци”. На въпрос кой е отговорен за почистване на речното корито от наноси Николай Иванов отговори, че Община Враца е ангажирана с почистването на коритата на реките в населените места, а извън тях отговорността е на държавата. Той подчерта, че всяка година Общината заделя средства и почиства ръчно и с механизация събралите се наноси в населените места. Повдигната бе и темата за привличането на инвеститори. “Това е любимият ми въпрос. Има ли инвестиции и как ще върнем младите хора? Този кандидат за кмет, който ви обещава, че ще разкрие работни места, ви лъже! Кметът на общината не прави заводи! Той не води за ръка инвеститорите! Кметът на общината създава условия, за да дойдат инвеститорите! Трябва да има улици, вода, канал, транспорт, образование и нормална градска среда! Това е работата на кмета“, коментира Иванов и подчерта, че всеки инвеститор, който пожелае да дойде в града, винаги е бил и ще бъде посрещан с отворени обятия. „Търсили сме всички решения, които да го удовлетворят и той да остане във Враца“, допълни кандидатът за кмет. По неговите думи в града има икономика и бизнес и те също заслужават подкрепа, защото също създават работни места. „Ще кажа и друго – само с нашите усилия не може да стане. Трябва да имаме и подкрепата от държавата. Не може Северозападът винаги да е забравян от нея! Не може да се сещат за нас само когато има избори!”, обобщи в края на срещата Николай Иванов.