Янаки Стоилов: БСП е единствената партия, която на тези избори се ангажира с национални задачи

И младите хора, след като завършат своето образование, за знаят, че в тяхната община мога да приложат своите знания и умения

„БСП е единствената партия, която на тези избори се ангажира с национални задачи и ако общините традиционно се разглеждат като органи за благоустройство, нашата амбиция е за социално-ангажирани общини и превръщането им във фактор за икономическо развитие. И младите хора, след като завършат своето образование, за знаят, че в тяхната община мога да приложат своите знания и умения“. Това заяви зам.-председателят на БСП Янаки Стоилов на предизборна среща в Ракитово, област Пазарджик, на която присъстваха кандидатите за БСП за общински съветници, водачът на листата Нина Димова и кметовете на населени места от общината, издигнати от БСП. Той подчерта, че заявените намерения на кандидата за кмет на общината Костадин Холянов, който е подкрепен от БСП, съвпадат с предизборната платформа на партията – създаване на благоприятна среда за развитие на малкия и среден бизнес, предоставяне на общинска земя на нуждаещите се семейства, които да могат да я обработват, ясни и точни правила при провеждане на обществени поръчки, развитие на туризма и спорта и стимулиране на обработката на земи, чрез организирано изкупуване на продукцията.

През деня Янаки Стоилов се срещна и с актива на общинската партийна организация в Пещера, на която бяха раздадени нови електронни карти на членовете.