Минчо Афузов, кандидат за общински съветник: Община Сливен подкрепя развитието на винопроизводството в региона

Окт 13, 2015 СЛИВЕН Новини Избори 0 1795

Намаляването на местните данъци и такси улеснява нашата работа

„Намаляването на местните данъци и такси и подобряването на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване улеснява нашата работа през последните четири  години. През този период общината се погрижи да осъществи доста контакти с международни представители в нашия бранш, както и със специалисти с интерес  към сектора селско стопанство като цяло”. Това коментира Минчо Афузов,  кандидат за общински съветник от БСП. Роденият през 1976 г. и израснал в Сливен млад бизнесмен вече е доказано име в бранша, а взискателността в работата му е задължителна и за неговите работници – над 40 души само в частната винарска изба, която ръководи заедно с баща си. Минчо Афузов е магистър по „Международни икономически отношения“, има втора специалност  “Икономическа информатика“ и магистър – инженер, специалност „Технология на виното“, владее английски, руски и говоримо испански език. Занимава се с проектиране на винарски предприятия, реализирал е над 50 проекта в цялата   страна, финансирани основно по европейски програми. Наследствен винопроизводител е, има изграден център за консултации на винопроизводители  от целия Сливенски регион. 
„Реализираните през последните години резултати в нашия бранш до голяма степен са следствие от възможностите, които предостави общината на местния  бизнес при организиране на делови срещи за съвместна работа с чужди  инвеститори. Разбира се, в сключването на сделките тя няма как да влияе и да ги контролира, но създадените контакти винаги водят до развитие на бизнес  отношенията и намиране на нови пазари”, каза още Афузов. По думите му освен с намаляването на данъчната тежест, подобряване на екодейностите и партньорство при намиране на нови инвеститори, общината помага на  бранша и с оперативност при обработване на документацията – заверки,  разрешения за строителство, съгласуване на становища. „Тук е много винарски район, от избите в Сливенско и в радиус от около 50 км.  излиза над половината от виното, произведено в България. Ето защо  би могло да се помисли и в посока разширяване  сътрудничеството между образованието и реалния бизнес. Не знам дали може да  се открие нова паралелка в Професионалната гимназия по хотелиерство и  туризъм, например, тук нека се произнесат други експерти. Но като  извънкласни форми на обучение това със сигурност може да е печеливша формула. И сега си партнираме много добре с това професионално училище –  няколко пъти през годината ученици ни гостуват и виждат на място  технологията на винопроизводството, дегустират, дискутират със специалисти.  В тези открити уроци те виждат на терен как се работи. Районът е много  винарски, пак казвам, което означава, че има нужда от квалифицирани кадри,  те има къде да работят, защото има доста изби, нужен е квалифициран  персонал и със сигурност може да се помисли за по-добро партньорство с  учебните заведения тук“, убеден е Афузов. 
Като общински съветник, ако получи доверието на местните хора, Минчо  Афузов смята, че ще е най-полезен с работата си за малките населени места.  „Определено смятам, че има нужда да се развива общината в посока селско  стопанство, да изгради добра инфраструктура в малките населени места,  образованието да се свърже с  производството и обработка на продукцията,  което ще задържи младите хора тук. Необходимо е още привличане и  реализиране на европейски средства. От срещите си с хората по селата и в  град Кермен останах с впечатление, че има нужда от по-сериозно внимание  върху нуждите на тези населени места. Става дума за по-мащабна работа с привличане на инвестиции и осигуряване на работни места. Това не е
невъзможно, напротив, има много голямо поле за работа в тази посока и  смятам, че аз мога да съм полезен в тази област“, категоричен е Минчо   Афузов.