Кристиан Вигенин беше избран за координатор в Комисията по външни отношения на ЕП

Сеп 03, 2009 Новини БСП 0 1380

  Кристиан Вигенин беше избран единодушно за координатор на Групата на социалистите и демократите в Комисията по външни отношения на Европейския парламент (ЕП)

 

Кристиан Вигенин беше избран единодушно за координатор на Групата на социалистите и демократите в Комисията по външни отношения на Европейския парламент (ЕП). Изборът беше аргументиран с добрата работа на Вигенин в предишния мандат като член на същата комисия и като зам.-председател на Групата на социалистите с отговорности в сферата на външната политика.

Като координатор Вигенин ще определя докладчиците по текущите въпроси и ще одобрява списъка с евродепутатите, които ще участват в обсъжданията по време на пленарните заседания на ЕП, когато се разглеждат въпроси от компетенциите на комисията. Неговото одобрение ще бъде необходимо и за списъците за гласуване, които евродепутатите получават преди гласуване в комисията. Вигенин ще участва в заседанията на ръководството на Комисията по външни отношения, на които се взимат решенията по всички въпроси, свързани с приоритетите на комисията и разпределянето на отговорностите между политическите групи.

Българският евродепутат ще ръководи и работната група по външни отношения на Групата на социалистите и демократите, която има важна роля в определянето на външнополитическите приоритети на социалистите. Като координатор в Комисията по външни отношения Вигенин става по право един от седемте в състава на Политическия комитет, който ръководи международната дейност на Групата на социалистите и демократите.

В Комисията по външни отношения Групата на социалистите и демократите в ЕП има 19 пълноправни представители и 18 заместници. Отговорностите на тази комисия обхващат общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), както и европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО). Друг аспект от работата на Комисията са отношенията с други институции и органи на ЕС, с ООН, други международни организации и междупарламентарни асамблеи. Именно тази комисия открива, наблюдава и приключва преговорите за присъединяване на нови членове към Европейския съюз.