Изявление на говорителя на БСП Атанас Мерджанов по повод нападението над журналисти от Нова телевизия

Българската социалистическа партия остро осъжда посегателството над екипа на Нова телевизия

Българската социалистическа партия остро осъжда посегателството над екипа на Нова телевизия. Надя Ганчева, Михаил Кръстев и Валентин Иванов са отишли в Самоков за да изпълняват мисията си на журналисти – да информират обществото дори за най-уродливите му явления. Посрещнати са с ритници и юмруци.  Не може да има извинение за подобно поведение. Тук етносът, политическата принадлежност или социалното положение на извършителите нямат отношение. Отношение има само правото на всички български граждани на сигурност и неприкосновеността на свободата на словото.

Призоваваме отговорните органи да изяснят възможно най-бързо случая и да предприемат действия той да не се повтаря. Не можем да си позволим репортерите да се боят от физическа саморазправа. Свободното слово у нас е достатъчно ограничено и без това. А без свободно слово, без достъп до информация, не можем да твърдим, че живеем в демократична държава.

Уверяваме колегите от Нова телевизия в нашата съпричастност. Сигурни сме, че те няма да се поддадат на страха и ще продължат съвестно да практикуват своята професия.