Кабинетът „Станишев” предприе адекватни антикризисни мерки при бързото пренасяне на последиците от световната криза върху страната ни

Авг 13, 2009 Новини БСП 0 1938

Пламен Орешарски: 34 на 100 от планираните капиталови разходи в бюджета са изразходвани през първото шестмесечие на годината

Пламен Орешарски: 34 на 100 от планираните капиталови разходи в бюджета са изразходвани през първото шестмесечие на годината. Останалата част би могла да служи за добър буфер от гледна точка на опасността да се влошат приходите до края на годината.

 

Прогнозите за развитието на българската икономика са правени въз основа на оценките на водещите за нас институции – МВФ И ЕК. Това заяви бившият министър на финансите Пламен Орешарски на срещата си с финансовия министър Симеон Дянков и премиера Бойко Борисов.  Според Орешарски предишното правителство е предприело адекватни антикризисни мерки с оглед на бързото пренасяне на последиците от  световната финансова и икономическа криза  върху страната ни. Той напомни, че през декември е бил  заложен буфер от 10 на 100 задържане на разходите и още един голям буфер от 3 на 100 от БВП превишение на приходите над разходите общо за около 4 млрд. лв. „Те биха били достатъчни при картината, която се очертаваше от декември”, заяви Орешарски. През януари е направена още една актуализация на прогнозите за страната и растежът е бил намален на 2.1, след като ЕК също е прогнозирала по- нисък растеж. „На тази база, от гледна точка на перспективите на глобалната икономика и на нашите основни търговски партньори, сме вадили изводи за тенденциите и развитието на българската икономика”, обобщи Орешарски.

Бившият финансов министър отчете, че за първото шестмесечие са похарчени общо 34 на 100 от планираните капиталови разходи. „Останалата част би могла да служи за добър буфер от гледна точка на опасността да се влошат приходите до края на годината”, коментира Орешарски. Той припомни, че  бюджетът е направен трака, че може и да не се актуализира. Това става възможно благодарение на  текстове в преходните разпоредби, които дават право на правителството да въвежда режим на икономии и рестрикции на разходите.

Орешарски отбеляза, че по предварителна информация и наблюдения капиталовите разходи от началото на годината до днес се движат изпреварващо спрямо предходните периоди. През април МВФ оцени икономическия растеж в България на -3.5, а днес вече Фондът го оценя на -7. „Нашата оценка по предварителни данни гравитира около -6”, коментира бившият министър. По думите му ако приходите се движат в темпото, в което намаляха през първите 6 месеца, с малки икономии може да се стигне до нула. Ако обаче приходите продължат да се влошават и до края на годината се очертае негативна тенденция, тогава ще трябват по- сериозни икономии, за да може страната ни да има балансиран бюджет. Орешарски напомни, че още от края на миналата година е била обсъждана необходимостта от рестрикции и намаляване на разходи, за да се запази бюджетния баланс.

„Когато правим сравнение добър или лош е този резултат, ние не бива да изхождаме от резултатите по същото време миналата година”, каза още бившият министър. Според него е добре да се направи сравнение с икономическата ситуация и в останалите страни-членки на ЕС. „Защото ние сме част от глобалното пространство и до нас влизат позитивните, но в случая и негативните глобални тенденции”, напомни Орешарски. По думите му малък излишък или малък дефицит е добро постижение спрямо водещи страни, които тази година прогнозират, че ще направят дори двуцифрени дефицити. „Според априлската прогноза 7 страни ще влязат в процедура на свръхбюджетен дефицит. Между тях не беше България и все още не е”, каза бившият министър.

В заключение Орешарски заяви, че противодействието на кризата не трябва да е елемент на политическия дебат. Това е общонационална тема, по която може да се намери общ език.