Георги Георгиев: Предлагаме отново ЗАЕДНО да напишем Програмата за управление на новия мандат

Окт 03, 2015 ЯМБОЛ Новини Избори 0 2081

Във всички 44 населени места е осигурен и гарантиран достъп до социални услуги

          „Предлагаме отново ЗАЕДНО да напишем Програмата за управление на новия мандат.” С този апел преминават предизборните срещи в 44-те села на община Тунджа на кандидата за кмет на общината Георги Стоянов Георгиев, кандидатите за общински съветници и кандидатите за кметове на населени места, издигнати от Коалиция „БСП-ЗС „Александър Стамболийски”.

          На срещите в селата Калчево, Козарево и Маломир досегашните кметове на населени места, чиито кандидатури отново са издигнати, припомниха обещаното и изпълненото през изминалия мандат. Споделиха своите виждания за по-нататъшното развитие на селото си. Многократно беше подчертано, че придобивките в социалната сфера, грижите за децата, учениците и младите хора, за възрастните и хората в неравностойно положение, са благодарение на провежданата активна социална политика на екипа на Община Тунджа, начело с кмета Георги Стоянов Георгиев. Това важи и за всички общински политики, насочени към подобряване състоянието за живот в селата.

          Кандидатът за кмет на община Тунджа Георги Георгиев и досегашен кмет представи в ретроспекция свършеното през изминалия управленски мандат, планираните и реализирани общи ангажименти в конкретните секторни политики. Той постави акцент върху финансовата стабилност на общината, активната социална политика, провеждана с грижа за децата, учениците, младите семейства, за възрастните и за хората в неравностойно положение. Той припомни, че за първи път през настоящия мандат във всички 44 населени места е осигурен и гарантиран достъп до социални услуги, свързани с доставка на храна за хората в неравностойно социално положение. Безспорни са предлаганите услуги в домашна среда, изградените дневни центрове. Осезаема е грижата най-малките жители на община „Тунджа” – децата от детските градини. Красноречив факт е, че от 1 септември 2015 година Община „Тунджа” е първа в страната, в която родителите са освободени от месечни такси за детските градини. Тя е и единствената в България, която осигури безплатно обедно хранене за всички ученици в общинските училища. Единствено в община „Тунджа” най-успешните ученици и студенти получават четири пъти в годината стипендии и еднократно финансово стимулиране. Средствата за това се набират изцяло от дарения. Възстановено е средното професионално образование в общината.

Георги Стоянов Георгиев сподели отговорното отношение към състоянието на здравеопазването. През изминалите мандати са разкрити и работят в услуга на здравето на хората два филиала на Центъра за спешна медицинска помощ - Ямбол в селата Тенево и Скалица. Екипите им ежедневно осигуряват грижа за жителите на населените места. Общината има отговорността по издръжката, функционирането и състоянието на материалната база. Поетапно се реновират селските здравни служби. Ежегодно се провеждат безплатни медицински прегледи, свързани с ранната превенция на сърдечни заболявания, рак на гърдата, остеопороза и други рискови заболявания.

          В хода на срещите акцент се поставя на инвестициите в сградния фонд, в т.ч. детски градини, училища, читалища, кметства, клубове на пенсионера, спортни бази. Отделя се внимание на активно подобряващата се бизнес среда, чрез която се създават условия за разкриване на нови работни места.

          В дух на конструктивен диалог се обсъждат целите и приоритетите за развитието на община „Тунджа” през следващия мандат 2015-2019 година. Споделените предложенията на жителите на селата в хода на предизборната кампания ще бъдат включени в управленската програма на кмета на община „Тунджа” през новия мандат.