Д-р Стефан Шишков: Спортът е здраве и местна гордост

Кандидатът за кмет на Стара Загора от БСП обеща повече грижа за кестните клубове

          „Спортът е здраве, но и повод за местна гордост от успехите на старозагорските спортисти”, каза д-р Стефан Шишков, кандидат за кмет на Стара Загора от Коалиция „БСП лява България - за Стара Загора” по време на  демонстрация на техники от джудо и самбо.  Демонстрацията, която се проведе пред шатрата „БСП на главната”, водиха кандидатът за общински съветник Станимир Петров и треньорът Емил Сашев.

          Според д-р Шишков трябва да се разшири и модернизира общинската спортно-техническа и материална база, което включва и изграждане на многофункционална спортна зала в Стара Загора. Сериозно трябва да се помисли за развитието на масовия спорт и спорта в училищата. Това обаче може да се постигне само при наличието на физкултурните салони и училищните спортни площадки, които да се поддържат адекватно.
„Спортните клубове, развиващи дейността си на територията на община Стара Загора трябва да бъдат подпомагани, защото от тях излизат спортистите, които печелят медали в регионални, национални, европейски и световни първенства”, каза още кандидатът за кмет на Стара Загора.

          Да се помисли и за повече състезания, стимулиращи спорта в училищата и детските заведения, както и за създаване на условия за физическа активност за хора с трайни увреждания и в неравностойно социално положение, призова д-р Шишков.