Кристиан Вигенин: Разгръща се криза, която заплашва много от нашите достижения

егашната бежанска криза е една от последиците и има потенциал да ерозира още по-силно нашите демокрации

"Разгръща се криза, многоизмерна и глобална, която заплашва много от нашите достижения, с които се гордеем." Това заяви народният представител от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Кристиан Вигенин по време на есенната сесия на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която се провежда в Улан Батор, Монголия. "Сегашната бежанска криза е една от последиците и има потенциал да ерозира още по-силно нашите демокрации, ако не се вземат правилните мерки. Впрочем тази криза е резултат и от нашата неспособност да предвиждаме и да действаме навреме", добави Вигенин.

В своето изказване пред Асамблеята Кристиан Вигенин обърна внимание на факторите, които характеризират функциониращите демокрации и изрази тревога, че има негативните тенденции, които засягат не само новите, но и отдавна установените демокрации и че надигането на крайно десни, ксенофобски и националистически партии, антидемократични по своята същност, представлява реална заплаха за съвременните общества.

Зам.-председателят на българската делегация в ОССЕ отдели специално внимание на свободата на медиите и поиска ОССЕ да има по-активна роля по темата за медийната регулация, която трябва не да ограничи, а да даде повече свобода и независимост на медиите. "В редица страни виждаме нарастващи проблеми, свързани с концентрацията на собствеността - така, макар и без политически контрол, медиите стават защитници на частни икономически интереси, а често се използват и като средство за натиск върху избрани представители, за да бъде задоволен интереса на техните собственици", подчерта Вигенин.

По инициатива на Групата на социалистите, ПА на ОССЕ прие резолюция по бежанската криза в Европа. В нея депутатите призовават да се направи международно усилие за справяне с мрежите за трафик на хора и с криминалните организации, които трупат печалби на гърба на бежанците. В резолюцията се приветства също така проявената солидарност от гражданите в приемащите страни и се изразява съжаление, че сегашната криза може да бъде използвана за засилване на ксенофобски настроения и за реклама на екстремистки партии. В същото време парламентаристите изразяват тревога от възможността членове на терористични групи да използват бежанските коридори и в перспектива да създадат заплаха за стабилността и сигурността в приемащите страни.