Законопроектът за равнопоставеност на половете ще обсъждат представители на ОЖСПС от Пловдив област

Пловдив Област:   Председателките на общинските и районни клубове на Обединението на жените социалистки за паритет и солидарност  от Пловдив област ще проведат свое изнесено заседание на 12 и 13 декември в гр

Пловдив Област:

 

Председателките на общинските и районни клубове на Обединението на жените социалистки за паритет и солидарност  от Пловдив област ще проведат свое изнесено заседание на 12 и 13 декември в гр. Лъки.

Въпросите, които ще бъдат дискутирани са Законопроектът за  равнопоставеност на половете,  предложенията за промени в Закона да закрила на децата, както и приетият в началото на декември Манифест на ПЕС.

В дискусиите ще се включат Катя Николова- председател на Националния съвет на Обединението на жените социалистки, народният представител Атанаска Тенева – вносител на Закона за равнопоставеност, Атанас Папризов- член на Европейският парламент.

Структурите на ОЖСПС ще приемат и свой план за работа и приоритети в дейността на клубовете по места.