Информационен ден по оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” се проведе в Хасково

Юли 01, 2009 Новини Избори 0 1212

Днес, 30 юни, в Областна администрация на град Хасково се проведе информационен ден по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за представители на работодателите, общините и неправителствения сектор

Днес, 30 юни, в Областна администрация на град Хасково се проведе информационен ден по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за представители на работодателите, общините и неправителствения сектор. С тази инициатива стартира информационната кампания за новите шест антикризисни операции по оперативната програма. Лектори бяха Димитър Димитров – заместник министър на труда и социалната политика, Росица Стелянова – изпълнителен директор на Агенция по заетостта и Анна Ангелова – началник на отдел „Търгове и координация” в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”, Агенция за социално подпомагане. Участие в срещата взе и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България, г-н Васил Велев.

 

Основните последствия от икономическата криза са кризата на пазара на труда и кризата в заетостта. Мерките за преодоляването им са превърнати в операции, по три за безработни и заети лица.

Предвидените шест операции са на обща стойност от 373 милиона лева и са следните:

 

Операция „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” е с бюджет 36 млн. лева. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица. Осигуряване на последваща заетост на минимум 50 % от успешно завършилите обучението. По тази мярка могат да кандидатсват работодатели, образователни и обучаващи институции.

 

Операция „Отново на работа” – бюджет 64 млн.лева. Тази операция е продължение на програмата  „В подкрепа на майчинството” и е насочена към млади семейства, които искат да се върнат на работа, през което време да наемат детегледачи. Заплатите на детегледачите се заплащат със средства на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

Операция „Адаптивност” – бюджет 72 млн. лева. Операцията е продължение на една от най-успешните антикризисни мерки на МТСП. По нея могат да кандидатстват лица наети на непълно работно време. През времето, когато не са на работа те могат да се включат в квалификационни курсове, които се заплащат по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси” и да получават стипендия в размер на 132 лева.

 

Операция „На път” е с бюджет 25 млн. лева и все още не е открита. В момента тече подготовката и провеждането на процедури за избор на транспортни фирми. Предоставяне на месечни карти за транспорт на заети лица за не повече от една година в размер до 336 лева на месец.

 

Операция „Аз мога” – бюджет 26 млн. лева. Насочена към заети лица. Дава възможност за преквалифициране и повишаване на квалификацията. Предоставяне на поименни ваучери за включване в обучение по избор на стойност от 600 до 1500 лв.

 

Операция „Развитие” – бюджет 150 млн.лева. Дава възможност на работодателите, при частична субсидираност да наемат лица, които са преминали през курс на квалификация.

 

„Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е една от ключовите и особено важни за бизнеса оперативни програми. Доброто сътрудничество между бизнеса и МТСП е от голямо значение за преодоляване на икономическата криза”, каза г-н Велев, като уточни, че всички препоръки от страна на бизнеса са включени в антикризисните мерки на правителството.