Райна Йовчева посети Природозащитния център „Източни Родопи”

Г-жа Райна Йовчева посети Природозащтитния център „Източни Родопи" в град Маджарово

Г-жа Райна Йовчева посети Природозащтитния център „Източни Родопи" в град Маджарово. Центърът е собственост на Българското дружество за защтита на птиците, чиито членове наброяват 4000 човека. Като проблем на областта природозащтитниците отбелязаха, че липсват планове за управление на защитените територии. Така европейската програма - Натура 2000 остава само на книга. За нейното приложение ще са необходими още много, много усилия. Райна Йовчева обеща съдействие за популяризиране на туристическите възможности на Центъра.