Светла Бъчварова: Държавата трябва да може да добива, преработва и изнася дървесина

Абсурдно е държавните предприятия да не могат да печелят от собствената си дейност„Държавата трябва да може да преработва дървесината, да я добива, да я изнася и да реализира наистина възможността да получи приходи, за да прави инвестиции в горския сектор”

Абсурдно е държавните предприятия да не могат да печелят от собствената си дейност

„Държавата трябва да може да преработва дървесината, да я добива, да я изнася и да реализира наистина възможността да получи приходи, за да прави инвестиции в горския сектор”. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Светла Бъчварова при второто гласуване на законопроекта за горите, внесен от МС.  Тя продължи, че частната инициатива е важна и е добре да се подкрепя, но трябва да се даде на държавата да  може да оползотвори това, което има като собственост. „Горите са едно от тези пера, в които частната инициатива се насочва устремно, накрая ще кажете, че няма нужда от държавни горски предприятия”, обърна се към управляващите Бъчварова. Народният представител от левицата Валери Жаблянов допълни, че е абсурдно държавните предприятия да не могат да печелят от собствената си дейност, а да го предоставят на някой друг. „Премиерът казва, че не му стигат парите, а в същото време вие обяснявате, че държавният бюджет не може да получава пари, за да не развалим конкуренцията”, каза още Жаблянов. Той изрази съмнение в конфликт на интереси на председателя на Комисията по земеделие и гори и затова настоя той да бъде сменен с друг, който да докладва по законопроекта.

От БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ предложиха намаляване на срока, за който се сключват договорите за дърводобив с фирми от 15 на 10 години. „За държавна собственост, независимо каква е тя, процедури се провеждат за максимум 10 г., когато са за над 10 – се преминава по друг закон – за концесиите. Получава се ситуацията- даваме на концесия горите за 15 години с процедура за търг”, аргументира се Бъчварова. По думите й изключенията в горите са станали прекалено много и не се създават прозрачност и правила. От левицата предложиха още процедурите по сключване на договорите да бъдат провеждани в съответните държавни горски или ловни стопанства, а не всяка година, според това какво е решил принципалът, процедурите да се провеждат на различни нива. Друго предложение на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ бе по изключение, в рамките на три месеца, министърът на земеделието да разрешава износ на дървесина, когато пазарната конюнктура и условията на вътрешния пазар позволяват това. Бъчварова настоя и да отпадне предложението, с което наемателите и арендаторите на поземлените имоти в горските територии – държавна и общинска собственост, могат да изискват въвеждането на временни ограничения или забрана за достъп до площите, ползвани от тях, когато това е необходимо за извършване на дейността им по договора. Депутатът от левицата Дора Янкова защити тезата от оставащите 10-20% след търг гори, които обикновено са на труднодостъпни места, да се добива дървесина по стопански начин.