Сергей Станишев: Мерките по пакета "Климат енергетика" трябва да отчитат спецификите на отделните страни - членки на ЕС и социялната цена

 Премиерът аргументирано защити националната позиция по пакета „Климат енергетика” в среща на върха в Гданск Сигурен съм, че ще постигнем разумен компромис по приетия през 2007 г

 Премиерът аргументирано защити националната позиция по пакета „Климат енергетика” в среща на върха в Гданск

Сигурен съм, че ще постигнем разумен компромис по приетия през 2007 г. амбициозен план на ЕС, който засяга енергийната политика и политиката по измененията на климата на Общността до 2020 г. Това заяви в Гданск премиерът Сергей Станишев, който обсъди мерките по пакета „Климат енергетика” с колегите си от Вишеградската група (Полша, Чехия, Унгария и Словакия), балтийските държави (Естония, Литва, Латвия), Румъния и председателя на Европейския съвет и президент на Франция Никола Саркози. Той припомни, че планът цели: 20% увеличаване на енергийната ефективност; 20% намаляване на емисиите на парникови газове; 20% дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в ЕС до 2020 г. и 10% дял на биогоривата в транспорта до 2020 г. Министър-председателят уточни, че има обща воля за изпълнение на тези мерки, но трябва да се отчетат спецификите на отделните страни-членки и социалната цена, и именно това е основата на дискусията, която тече в ЕС. Позицията на България, аргументирано защитена от премиера Сергей Станишев, е да бъде отчетено направеното от страната ни за намаляване на емисиите от въглероден двуокис в периода 1988-2005 г. т.е. усилията, направени в изпълнение на ангажиментите по Протокола от Киото. Другият дискусионен въпрос е преминаването към 100 % аукцион в енергийния сектор. Премиерът Сергей Станишев изтъкна желанието на Френското председателство да се намери разумен компромис и е уверен, че ще се постигне консенсус, тъй като всички участници в дискусията имат добрата воля за това. Приемането на пакета „Климат енергетика” е стратегически важно за Европа, допълни той, тъй като ЕС трябва да бъде лидер в опазването на околната среда. Министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова също подчерта, че разглежданият въпрос далеч надхвърля интересите на отделните страни-членки и България има воля да работи за изпълнение на мерките.

По време на пресконференцията председателят на Европейския съвет и президент на Франция Никола Саркози изтъкна, че на срещата е постигнат напредък и е свършена сериозна работа. Желанието ни е да постигнем солидарност по темата, защото именно това е основата на ЕС. Той увери, че Френското председателство ще работи активно до Европейския съвет (на 11 и 12 декември 2008), за да постигне консенсус по пакета, който е изключително важен. Саркози благодари на всички министър-председатели, присъствали на срещата, за полезния и конструктивен диалог.