Румен Овчаров: Данните за столичната общинска икономика са плачевни в сравнение с данните за националната

Юни 25, 2009 Новини БСП 0 1446

Пламен Орешарски : България намали външния си дълг със 17 млн

Пламен Орешарски : България намали външния си дълг със 17 млн. евро и 184.2 млн щатски долара

 

Данните за работата на столичната общинска икономика са доста плачевни в сравнение с тези на националната. Това заяви членът на ИБ на НС на БСП и председател на ГС на БСП в София Румен Овчаров на съвместна пресконференция с министъра на финансите Пламен Орешарски. Пресконференцията бе в отговор задълбочилите се през последните дни упражненията с финансовата и макроикономическата ситуация в страната.

През 2007 г.софийските дружества са завършили с 9,470 млн.лв. печалба, а първата година на цялостно самостоятелно управление на ГЕРБ в СОС  се увенчават с почти 2 млн. лв. загуба за цялата софийска икономика, заяви Румен Овчаров. Той коментира, че ако това е перспективата, която ГЕРБ обещава на България, нямаме основание да бъдем спокойни. За сравнение националната икономика, според Овчаров е в доста по- добро състояние. Фискалният резерв на страната се е увеличил и в монета е около 8.5 млрд. лева. Също така се увеличава и валутния резерв и към края на  тази седмица е почти 23 млрд. лева. Към края на правото тримесечие на 2008 г. с този валутен резерв е могло да се покрие 5.5 месечен внос, а сега през 2009 г. можем да покрием 7.6 месечен внос. Румен Овчаров е категоричен, че от тази гледна точка ситуацията в националната икономика не само не се е влошила, но и напротив тя е станала значително по- стабилна. За това са способствали и част от проектите на правителството при капитализирането на Българската банка за възстановяване и развитие. Раздадените кредити за над 220 млн.лева и са на практика вече усвоени от банките за малки и средни предприятия.  Допълнително още 59 млн.лева са усвоените средства за земеделските потребители. Резултатите ясно показват, че предприетите мерки от правителството са вече сработили, допълни Румен Овчаров. Той подчерта, че също така са дали резултат и мерките по освобождаване на финансирането по част от Оперативните програми.

Председателят на ГС на БСП- София изрази разбиране от предизборните политически амбиции на неговите колеги от „Синята коалиция" и „ГЕРБ" да покажат, че страната ни е изпаднала в неплатежоспособност, но  припомни, че всеки български политик трябва да си дава ясна сметка за това, че България ще продължи да съществува и след тези избори. И опитите да се покаже страната ни в една по- затруднена обстановка, отколкото е в действителност, към настоящия момент ще ни тежи като държава, допълни Овчаров.

Относно предложенията на опозицията да се сключи ново споразумение с МВФ Румен Овчаров изрази мнение, че това не е необходимо към настоящия момент, тъй като ще попречи на увеличението на заплатите от една страна и за влизането на страната ни в Еврозоната и от друга страна. Едно евентуално споразумение ще доведе до ограничаване на публичните разходи, което ще е в коренно противоположна посока с политиката на сегашното правителство за чувствително вдигане на доходите.

По изпълнението на националния бюджет водачът на листата на БСП в Бургас и настоящ финансов министър Пламен Орешарски допълни, че  към края на май той изостава с около 6 на сто в приходите спрямо миналата година. От своя страна разходите в абсолютен размер са повече, отколкото миналата година, но в относителен размер като дял от годишната програма сме  на приблизително същото равнище на около 34%. Орешарски обясни това с минало годишната индексация на заплатите и пенсиите, затова е нормално разходът тази година да бъде по- голям като абсолютна сума, но като относителен дял процентът на бюджета се запазва. С това министърът отхвърли обвиненията за по- голямото харчене на бюджетни средства.

През изтичащия мандат на това правителство министерството на финансите намали външния дълг на страната с операция по обратното изкупуване на глобалните облигации на Република България в евро и щатски долари, с което вече са отписани от международните регистри. Според министър Пламен Орешарски тези облигации възлизат на стойност 293.3 млн.лева. Номиналната стойност на канцелираните облигации, деноминирани в щатски долари с падеж 2015 г., е 184.2 млн. долара, а тези в евро с падеж 2013 г.- 17 млн.евро. С тази мярка по обратното изкупуване на част от дълга се смекчават ефектите от световната финансова криза върху държавния бюджет. Операцията спестява на държавата разходи за лихви до падежа на облигациите в размер на общо 5.3 млн.евро за деноминираните в евро облигации и 93.2 млн. щ. долара за тези, деноминирани в долари.

Екипът на Пламен Орешарски е постигнал средна чиста цена, по която са закупени обратно деноминираните в щатски долари облигации е 95.09 щ.долара за 100 щ.долара номинал, а за тези в евро- 98.02 за 100 евро номинал. Според Пламен Орешарски с тази финансова операция ще се намали обемът на плащанията през пиковите 2013 и 2015 г., когато са падежите им, и допринася за по- равномерен погасителен профил на плащанията по държавния дълг.