Рехабилитираха газова станция, която „пуска” 100 процента от руския газ у нас

Добрич: Рехабилитираната компресорна станция „Кардам 2" от транзитния газопровод Русия - България - Турция - Гърция - Македония откри на 23 юни в Ген

Добрич: Рехабилитираната компресорна станция „Кардам 2" от транзитния газопровод Русия - България - Турция - Гърция - Македония откри на 23 юни в Ген. Тошево министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, водач на листата на „Коалиция за България" за Добричка област.Станцията е първото звено от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД. Тя е разположена на самата граница с Република Румъния и е предназначена за транспортиране на необходимото количество природен газ по транзитния газопровод от Русия към Турция, Гърция и Македония. Компресорната станция започва да функционира през 1989 г.и вече 20 години е в експлоатация на входа на цялото транзитно направление, като 100 процента от общото количество природен газ, транзитиран през територията на България преминава през нейните съоръжения.

Съоръжението е оборудвано с 6 паралелно работещи газотурбокомпресорни агрегати с обща инсталирана мощност от 51 MW. През 2004 г. започна изпълнението на рехабилитацията и модернизацията на 5 от газотурбокомпресорни агрегати от станцията, което включва проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, организация и изпълнение на строително-монтажните работи, реконструкция на съществуващи газови площадкови инсталации, операции по свързване на агрегатите към прилежащото оборудване, предпускови и пускови изпитания на оборудването, както и извършване на всички съгласувателни действия по приемане на обектите и осигуряване на тяхното гаранционно обслужване.