Янаки Стоилов: Нека винаги с нас да носим факела на просвещението, който да озарява житейския ни път

Зам

Зам.-председателят на 43-то Народно събрание и депутат от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Янаки Стоилов бе гост на честванията по случай 24-ти май във Велинград. Празничната програма бе открита с поздравление от зам.-кмета на общината Георги Янчев. „Днес празнуват българските учители – бивши и настоящи, хората, които не само ни учат да четем и да пишем, но преди всичко да бъдем добри граждани на нашата държава. Днес празнуват и дейците на културата – хората, които не само пазят  българската традиция, българщината, но и развиват талантите на нашите деца. И нека скъпи съграждани днес, на този най-хубав български празник всички заедно кажем: Върви народе възродени, към светли бъднини върви“, заяви Янчев пред събралото се множество на площада в града.

Янаки Стоилов също се обърна към учителите, учениците, дейците на културата, жителите и гостите на Велинград. „Днес на 24-ти май отново се прекланяме пред делото на Светите братя Кирил и Методий, отново празнуваме Деня на славянската писменост и българската култура. Изразяваме нашата признателност на тези, които ни научиха на четмо и писмо“, каза депутатът от левицата. Той продължи, че на днешния ден отбелязваме водещата роля на българското училище, читалище и българската църква за изграждане на храма на просвещението и духовността. Според Стоилов на този тържествен ден едва ли ще се намери обществена личност или оратор, които да не признаят ролята на знанието и науката за човешкия и обществения прогрес, да не отбележат тяхното приоритетно място в обществения живот. „Това обаче далеч не е достатъчно. Всички ние трябва да направим така, че престижът на знаещия да стои по-високо от самочувствието на този, на когото е подарено богатство или го е присвоил. Да искаме държавата да има по-голямо внимание и да отделя по-голямо финансиране за образование култура и наука“, категоричен бе Янаки Стоилов. По думите му не бива зад хубавите думи да скриваме актуалните въпроси, реалните противоречия и деления. „Нека да се запитаме как е възможно образованието да бъде всеобщо благо и право, след като в същото време някои искат да го възприемат като стока. Как да се осигури равен достъп до образование, ако държавата допусне да финансира своите и общинските, и частните училища?“, попита депутатът. Той продължи с въпросите дали е възможно да се говори за повишаване на качеството на образование, ако образователните институции са принудени да гледат на ученика като на банкнотоносител за техните бюджети, както и кой ще полага необходимата грижа и ще отдава полагащото се внимание за децата със специални образователни потребности, ако бъдат закрити помощните училища. „Къде остава социализиращата и възпитателната роля на образованието, ако без ограничения се допусне надомното обучение? Всеки един трябва да намери отговор на тези въпроси“, категоричен бе Стоилов. Той допълни, че официалният отговор скоро ще го чуем от българския парламент и от тези отговори ще зависи дали натрупаните през последните години проблеми в образованието ще се задълбочават или ще започнат постепенно да се преодоляват. Според него в днешното общество на знанието, при прехода от индустриалната към информационната епоха, ролята на образованието и науката неимоверно нарастват. „Това налага, като запазим нашите образователни традиции, да приспособим образованието към повелите на днешния ден, да съчетаем образователните със социалните и икономическите потребности, да повишим престижа и социалния статус на българския ученик, да разкриваме и развиваме способностите на всяко едно дете и ученик“, заяви депутатът от левицата. Той се призова множеството: „нека винаги с нас да носим факела на просвещението, който да озарява житейския ни път. Нека този факел отново разгори изконния стремеж на българския народ към достоен живот и социална справедливост. Честит празник!“

Янаки Стоилов награди изявени учители, директори на учебни заведения и културни дейци от община Велинград. 

Вчера депутатът от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ посети и Сърница, където поздрави абитуриентите от СОУ "СВ. Св. Кирил и Методий".