Проект „Красива България” отчита резултатите си за периода 2005-2009 г.

Информационен видео дисплей на проект „Красива България”  е поставен днес във фоайето на Областна администрация – гр

Информационен видео дисплей на проект „Красива България”  е поставен днес във фоайето на Областна администрация – гр. Хасково. Това е първата точка от комплексната система за публична информация, която представя целите, дейностите и резултатите от действията на проекта през  периода 2005 – 2009.

В достъпен и атрактивен вид се представят обекти, обновени и реализирани в рамките на този проект на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), който е  част от активните мерки и политики на пазара на труда за намаляване нивата на безработица в страната. Реализира се на територията на цялата страна и се финансира със средства от държавния бюджет, с финансово участие на общини и други кандидатстващи с проекти институции.

Реализираните обекти са 1205 в 228 български общини. Общата стойност на инвестираните средства е близо 166 млн. лева.

Днес такива дисплеи  се монтират и в Стара Загора и в София.