Депутати от КБ внесоха проект за създаване на държавно висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски”

Депутати от Коалиция за България внесоха проект за решение за създаване на държавно висше училище с наименование Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски" със седалище град Долна Митрополия

Депутати от Коалиция за България внесоха проект за решение за създаване на държавно висше училище с наименование Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски" със седалище град Долна Митрополия. Предлага се също така закриването на факултет „Авиационен" в Долна Митрополия, който е в структурата на Националния военен университет „Васил Левски", гр. Велико Търново. Предложението е училището да бъде открито в началото на учебната 2009-2010 година. В неговата структура са включени факултетите „Команден" и „Авиационно-технологичен". В училището ще се обучават специалисти за придобиване на висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър" и „магистър" по акредитирани специалности от професионални направления от областите „Сигурност и отбрана" и „Технически науки", както и за придобиване на научна степен „доктор".
За целите на училището се предоставя имот в Долна Митрополия с площ 2 082,996 дка, застроен със 117 сгради и включващ летателно поле с писта за излитане и кацане, местостоянки за самолети, пътеки за рулиране, запасна писта за излитане и кацане, както и още два имота - с площ съответно 28 и 25 дка с общо 12 сгради. Училището ще се субсидира от държавния бюджет чрез трансфер от Министерството за отбраната, както и от собствени приходи.
Курсантите и студентите, приети във факултет „Авиационен" от НВУ „Васил Левски", приети за учебната 2009-2010 година, ще продължат обучението си във ВВУ „Георги Бенковски".