България ще обменя опит с федерална провинция Бранденбург в областта на възобновяемите енергийни източници

 Премиерът Сергей Станишев се срещна с министър-председателя на провинцията Матиас Плацек Обмяната на опит в областта на възобновяемите енергийни източници беше основна тема по време на срещата между премиера Сергей Станишев и министър-председателя на федерална провинция Бранденбург Матиас Плацек

 Премиерът Сергей Станишев се срещна с министър-председателя на провинцията Матиас Плацек

Обмяната на опит в областта на възобновяемите енергийни източници беше основна тема по време на срещата между премиера Сергей Станишев и министър-председателя на федерална провинция Бранденбург Матиас Плацек. С нея започна вторият ден от визитата на българския правителствен ръководител в Германия.

Провинция Бранденбург е водеща за Германия в производството на енергия от възобновяеми източници и е германски център за соларна енергия. Двамата премиери решиха темата за електрическата енергия да е водеща по време на предстоящото посещение на Матиас Плацек в България през януари следващата година. Сергей Станишев подчерта, че опитът на провинцията в тази сфера ще е от полза за страната ни и подробно запозна домакина си със започналото изграждане на АЕЦ „Белене”.

В България има инвестиции във възобновяемите източници и законодателството гарантира изкупни цени по-високи от тези за енергията от традиционните източници, посочи премиерът Станишев. Той изтъкна, че слънчевата енергия е от особен интерес за България, тъй като сме южна страна и имаме потенциал в това отношение.

Станишев и Плацек обсъдиха и опита на двете страни в областта на усвояването на еврофондовете. Българският премиер заяви, че в последно време страната ни е положила много концентрирани усилия, за да направи системата за използване и контрол над еврофондовете значително по-ефективна. Експертите на ЕК казват, че са впечатлени от обема на свършената работа и постигнатите конкретни резултати, а се взема почти еднолично решение за лишаване на страната ни от средства, които й се полагат. Ние провеждаме предпазлива и разумна финансова политика. Не искаме огромни заеми от парите на европейските данъкоплатци, както други държави-членки на ЕС, а ни се отнемат вече планирани в бюджета на Съюза средства. Считам, че е силно подценена конструктивната позиция на страната ни във всички форуми и инициативи на ЕС, заяви министър-председателят Сергей Станишев.

По-късно премиерът проведе среща и с председателя на германския Бундестаг Норберт Ламерт. На нея бе направен преглед на двустранните отношения и бе отбелязано, че инвестициите не отговарят на потенциала на икономическите отношения между двете държави. Обсъдена бе и финансовата и икономическа криза. Норберт Ламерт заяви, че никой не може да предположи колко ще продължи тя, но изказа мнение, че някои от институциите в момента не оперират по нормален начин поради съществуващите различия в структурата на икономиките в някои страни от ЕС. Според него не е необходимо икономиките на държавите да се смесват, а да се координират.

По време на срещата отново бе потвърдено желанието на Германия да развива всестранно отношенията си с България, която от своя страна може да задълбочи връзките си с немската страна като продължи да интензифицира сътудничеството си с отделните германски провинции.