Във Враца премиерът Станишев посети един от десетте в страната центрове „Майка и бебе”

Във Враца премиерът посети единствения за Северозападна България и един от десетте в страната центрове „Майка и бебе"

Във Враца премиерът посети единствения за Северозападна България и един от десетте в страната центрове „Майка и бебе". Неговата дейност е насочена към превенция на изоставянето на деца. Центърът е изграден със средства по програма ФАР и функционира успешно, а от 1 юни т. г. с решение на Агенцията за социално подпомагане към МТСП е организиран и преструктуриран като делегирана от държавата дейност. Това е част от държавната политика, изтъкна министър-председателят, който направи дарение на настанените в центъра майки и деца в риск.