Ангел Иванов: Икономиката е преди всичко

Май 31, 2009 Новини Избори 0 1366

  - Г-н зам

 

- Г-н зам.-министър, доколко българската администрация вече е синхронизирана с изискванията на Европейския съюз?

- Всички оценки биха били относителни. Но мисля, че онова, което се направи във връзка с прилагането на европейските директиви и практиката, която натрупа Министерството на държавната администрация, показва, че в административно отношение все пак България не стои чак толкова зле на фона на останалите европейски държави. Мога да потвърдя това и на базата на личния си опит, имайки предвид посещенията ми в Испания и Франция, и чрез оценките, които нашите партньори от тези две страни ни дават. В момента например има доста голяма група български административни кадри, които се обучават във Френското училище за държавна администрация. Оценките на френските колеги са, че българската държавна администрация върви в правилната посока.

Министерството технологизира административните процеси чрез въвеждането на материално-техническа база, повиши квалификацията на държавните служители, администрацията се обърна с лице към хората.

- Имате професионален опит като банкер. Какво е състоянието на банковия сектор у нас в момента?

- Българските банки стоят сравнително добре на фона на европейските. Дълбочината и мащабите на световната финансова криза обаче са доста  неизвестни. Никой не знае точния обхват и насока, в която ще се развие световната икономическа криза. В това отношение малките държави като България имат нещастието всички да очакват правителствата им да ги отърват от тази криза. Докато самата глобализация и участието на малките държави в международното разделение на труда, в международните търговски операции и т.н., им отреждат ролята на управляеми. Т.е., много малко неща зависят от правителствата. Независимо от това, мерките, които бяха наложени от българското правителство и вроденият български консерватизъм, показаха, че сме изградили такава система за мониторинг и регулиране на банковата система, че нашата банкова система засега удържа напъните на кризата.

- Справя ли се България с икономическата криза?

- Безспорно икономическа криза има. Считам, че тя ще се задълбочи в някаква степен и основните причини за това са онези структурни промени, които държавата предприе преди около 15 години. Наложената структурна промяна се оказа неустойчива към финансовите кризи. Тя много бързо поглъща негативната информация от финансовия сектор и го разпространява върху реалния сектор. Ние се лишихме от отрасли, които сега биха могли да служат като надеждни котви, един отрасъл можеше да компенсира друг при настъпване на криза, защото различните отрасли в зависимост от структурата на капитала си, влизат и излизат по различно време от кризата.

За мен главният приоритет, свързан с развитието на България, е справяне с икономиката на страната в условията на световна икономическа криза. Икономиката е преди всичко. Когато тя е добре, се решават и социалните проблеми, и културните проблеми, и т.н.