Маруся Любчева: Направихме много за решаването на проблема с тракийските бежанци

Май 28, 2009 Новини Избори 0 1395

- Г-жо Любчева, заедно с вашия колега, евродепутата от групата на ПЕС Евгени Кирилов, подготвихте проект, който защитава интересите на българските бежанци от Беломорска Тракия

- Г-жо Любчева, заедно с вашия колега, евродепутата от групата на ПЕС Евгени Кирилов, подготвихте проект, който защитава интересите на българските бежанци от Беломорска Тракия. Докъде стигна развитието на този въпрос?

- Проблемът с тракийските бежанци беше поставен в Европейския парламент във връзка с обсъждането на доклада за напредъка на Турция. Пробивът, който направихме по отношение признаването на този въпрос като все още нерешен проблем, е първата и голяма стъпка. Трябваше да свършим доста сериозна политическа работа, за да можем да запознаем и политическите групи, и нашите колеги в ЕП, със същността на този проблем. Опитахме се за първи път да говорим за това още през 2007 година. По-късно проведохме срещи с лидерите в нашата политическа група, запознахме със същността на проблема много евродепутати, въведохме наши изменения в доклада за напредъка на Турция. Моето лично изменение включваше директно да бъдат проведени преговори между България и Турция, за да се изпълнят ангажиментите по Ангорския договор. В крайна сметка изменението, което влезе в окончателния вариант на доклада, задължи Турция да започне преговори с България за имуществените проблеми на тракийските бежанци. Много хора се опитаха да упражнят натиск върху нас с искане да изтеглим предложенията си. Отговарях им, че този въпрос е бил двустранен до 1 януари 2007 година. След тази дата въпросът стана проблемен за Европейския съюз, тъй като България е член на ЕС. Изменението бе прието с голямо мнозинство в ЕП и се постигна договореност на най-високо държавно ниво - между президентите и премиерите на двете страни, за започване на преговори. Заедно с Държавна агенция „Архиви" свършихме изключително добра работа, за да се създадат условия за подреждане на архивите, така че хората да могат да направят справка. Благодарение на личната намеса на премиера, бяха отделени и човешки и финансов ресурс. Процедурата вече върви. Вече са изградени и междуведомствените работни групи между Турция и България, една от които се занимава с имуществените проблеми на тракийските бежанци. Тази работна група вече започна работа. Това, което направихме до момента, е само първата стъпка, защото преговорите тепърва започват. Но е изключителен успех, защото въпреки усилията на Съюза на тракийските дружества, 90 години това не беше постигнато. Това не е само имуществен проблем, това е огромен морален проблем. Трагедията, разорението, бежанските вълни, убийствата са неща, които наследниците на тракийските бежанци продължават да помнят и да носят в себе си. Тези хора трябваше да получат подкрепа. Сега се споменават много цифри - 10-15 млрд. лв., говори се за около 800 хиляди засегнати души, цели поколения тракийци. Аз не мога да съм категорична в сумите - нито в тази, която Съюзът на тракийските дружества определя, нито в определената от историците. Според мен, единствената правилна оценка ще даде работната група, в която има представители на Държавна агенция „Архиви", на различни министерства, и др. Друг сериозен пробив, който успяхме да направим, е допускането на български граждани до Държавните архиви на Турция, за да направят проверка. Надявам се проблемът с тракийските бежанци да бъде решен в скоро време. Добре знаете, че хората, които са бягали и са били избивани в онези години, едва ли са мислили за документи и нотариални актове. Радостното е това, че България ги е приела и те са дошли тук като българи, на родна земя, в Родина. Затова ние днес полагаме усилия да помогнем онази трагедия да получи някакво обезщетение и възмездие.

- Един от акцентите в работата ви като евродепутат досега, бе свързан с утвърждаването на Черноморския регион.

- Черноморският регион е един от приоритетните региони на Европейския съюз. С влизането на България в ЕС Черно море стана източна граница на Общността. Самата аз представлявам в много силна степен Черноморския регион, защото моят регион е Бургас, и в този смисъл положих много усилия Бургаското и Българското Черноморие да станат познати в ЕС и да бъдат привлечени повече инвестиции там. Успях да предложа един пилотен проект, който беше утвърден с бюджета на ЕС за 2008 година и разпределен във времевия график до 2010 година: „Екологичен мониторинг на Черно море и рамкова програма за Черноморско развитие". Акцентите, които поставихме тогава с този пилотен проект, след това бяха доста сериозно развити. Считам, че аз и групата на българските социалисти в ЕП оказахме влияние върху това развитие. Ние настоявахме да има самостоятелна стратегия за развитие на Черноморския регион, скоро след това започна разговор по идеята за създаване на Черноморски съюз. Първата конференция по идеята „Черноморски съюз" се състоя в София, което бе изключително признание и за нашата работа като депутати в ЕП, и за България като един геостратегически политически център, който дава стабилност и сигурност на този регион. За мен това е един приоритет, по който ще продължавам да работя и в бъдеще. Подготвих и експонирах в ЕП изложба „Европейското откриване на Черно море", която съчетах с културен форум, посветен на месеца на културата в България. Това бе много важно, за да увеличим познаваемостта спрямо нашия регион. После тази изложба бе показана в Кишинев, по време на Асамблеята за Черноморско икономическо сътрудничество. Само преди дни изложбата бе показана и в Одрин, защото Турция и като кандидат-член на ЕС, и като Черноморска страна, също има интересите си в Черно море. Всички знаем, че Черно море е един изключителен ресурс и той ще продължава да бъде стратегическо място за трансфер на търговски потоци и др.

- С какво ще помагате на България, ако влезете в следващия Европейски парламент?

- Ще защитавам интересите на българските граждани в областта на образованието, културата, правата на човека, екологията. Считам, че е много важно да си кажем няколко прости неща: от всеки от нас зависи мястото на България в ЕС. Заедно можем да постигнем много повече за България и за всеки български гражданин.