Позиция на Националния съвет на БСП относно стратегическите приоритети на националната сигурност на Република България за периода до 2020 г.

Авг 29, 2014 Новини БСП 0 1217

ПОЗИЦИЯ на Националния съвет на БСП Относно стратегическите приоритети на националната сигурност на Република България за периода до 2020 г

ПОЗИЦИЯ

на Националния съвет на БСП

Относно стратегическите приоритети на националната сигурност

на Република България за периода до 2020 г.

 

         Националният съвет на Българската социалистическа партия категорично отхвърля подхода на служебното правителство по подготовката на позициите на България за предстоящото заседание на Съвета на НАТО на 4-5 септември 2014 г. и изразява своето категорично несъгласие  с обнародвания документ "Визия 2020: България в НАТО и европейската отбрана", в който са изразени крайни и агресивни твърдения.

  1. Служебното правителство, още в своите „Приоритети и задачи“ от 7 август т.г., в пряко противоречие с утвърдената от 41-то Народно събрание Стратегия за националната сигурност на Република България заяви намерението си да приеме „Национална програма „България в НАТО 2020 и Европейска отбрана2020“. Това нарушава основата на системата за сигурност, уредена в Стратегията, съгласно която формирането на държавната политика за национална сигурност е отговорност на първо място на Народното събрание , което единствено приема закони, стратегии, доктрини и други документи, с които задава параметрите на политиката за национална сигурност.
  2. Съгласно Конституцията, Член 4-ти, Република България е правова държава и се управлява според нея и законите на страната. Превишавайки своите правомощия служебният министър на отбраната предложи на служебното правителство един скандален, претенциозен, ненужен и компроментиращ държавата документ. Подобна разработка надхвърля политическият капацитет, задачи и хоризонт на кабинет назначен от президента, а и от никъде не следва необходимостта от подобен документ за срещата на НАТО в Уелс. Предвид посоченото по-горе, споменатият документ „Визия 2020…“ не може да служи за позиция на страната на предстоящото заседание на НАТО, независимо от опитите да бъде „доработван“ или „коригиран“.

Това с особена сила важи не само заради строгото съблюдаване на основополагащия принцип за върховенството на закона, но и по същество, поради съдържащите се във „Визията“ крайно спорни силно смущаващи и неприемливи оценки за средата за сигурност и за дефинираните в резултат на тях рискове за България.

3. Българските представители на предстоящата среща следва да се придържат единствено към приоритетите, съдържащи се в утвърдената от парламента Стратегия за националната сигурност.

Позициите на България по острите предизвикателства на текущата обстановка в региона и в общоевропейски план следва да се конкретизират в съответствие със стратегическите приоритети и насоки, утвърдени в посочената Стратегия, съгласно които:

-              Стратегията въплъщава миролюбивия характер и традициите на добросъседство и взаимоизгодно сътрудничество, характеризиращи политиката на страната, която е част от усилията на Европейския съюз и НАТО за неутрализиране на заплахите от тероризма и екстремизма, преодоляване на регионалните конфликти и активно участие в решаването на глобалните проблеми;

-              Република България активно участва във формирането и осъществяването на отношенията на ЕС и НАТО с Руската федерация, като се придържа към позицията, че е недопустимо страната да бъде въвлечена във военен конфликт с Русия или във информационна или икономическа "война" и че е необходимо прилагането на цялостен подход към взаимоотношенията по въпросите на сигурността и сътрудничеството.

Ние категорично отхвърляме всякакви опити за противопоставяне между България и Русия.

4. Развитието и актуализацията на конкретните аспекти на политиката за гарантиране на сигурността на България в съответствие с националните интереси и със съюзническите ангажименти на страната изискват най-отговорно обсъждане с пълноценното участие на политическите партии и съответни решения на първо място в Народното събрание. Необходимо е да се достигнат разходи за отбрана, позволяващи реализирането на крайно необходимите за ВС на Република България проекти за модернизация преодоляващи техническата и технологична пропаст между България и нашите съюзници и създаващи способности, необходими за изпълнение на задачите и отговорностите възложени на БА. Ние обаче не приемаме предложения за превъоръжаване да правят хора, които имат "принос" за отслабване на отбранителните способности на страната.

5. Призоваваме отговорните представители на политическите сили ясно да заявят своите позиции по приоритетните проблеми на националната сигурност, като еднозначно ги подчинят на  висшите интереси на държавата и като отхвърлят всякакви опити за външна намеса и въздействие при тяхното формиране и отстояване.

Българската социалистическа партия заявява твърдото си намерение в самото начало на мандата на новоизбраното Народно събрание да изиска незабавно обсъждане на действията на служебния кабинет в областта на националната сигурност с цел отмяната на противоречащи на интересите на страната решения и приемането на възможно най-широко съгласувани позиции и насоки на действия в посочената област.

 

 

                                                          (Приета с решение на НС на БСП

                                                                        от 29 август 2014 г.)