ПОЗИЦИЯ на Националния съвет на БСП по енергийните проекти

Авг 08, 2014 Новини БСП 0 735

Националният съвет на БСП: 1

Националният съвет на БСП:

1. Подчертава европейското и националното значение на проекта "Южен поток" и ангажираността на Република България с неговото изграждане в съответствие с европейските правила.

В същото време е необходимо да продължат действията за разнообразяване на източниците, трасетата и връзките за осигуряване на енергийните потребности на страната и сигурността на доставките на природен газ.

2. Потвърждава позицията си за приоритетното развитие на ядрената енергетика на страната.

Смята за необходимо да се възобнови и продължи работата по проектите за АЕЦ "Белене", за удължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй" и за изграждане на нови мощности в АЕЦ "Козлодуй".

Остава в дълг към българските граждани, които очакваха  рестартиране на проекта АЕЦ "Белене". Предлага да се предприемат активни действия за намиране на изход от арбитражното дело, който позволява строителството на АЕЦ "Белене".

Настояваме за анализ и оценка на договореностите и набелязаното развитие за изграждане на нов блок на АЕЦ "Козлодуй" с оглед гарантиране на българските национални интереси и осигуряване на публичност на процеса. Не приема важни управленски решения, без за тях да е получен съответен политически мандат. Настоява, ако се пристъпи към реализация на споразумението, да се подготви финансов модел на проекта, който да отговаря в най-висока степен на българските национални интереси. В противен случай не подкрепя влизането на споразумението в сила.

Особено внимание обръща на финансово-кредитните, ценовите и експлоатационните условия на ядрените проекти за гарантиране на сигурност и социално-икономическа ефективност на решенията.

3. Поддържаме позицията си за недопускане на проучвания и добив на шистов газ на българска земя.