Областен управител съдейства да се увеличи бюджета на пазарджишката болница

Пазарджик: Със съдействието на областния управител на Пазарджик Георги Петърнейчев най-голямата многопрофилна болница за активно лечение в пазарджишки регион, която обслужва пациенти от 7 общини и по-тежки случаи, вече работи по-спокойно във финансово отношение и по-висок бюджет

Пазарджик: Със съдействието на областния управител на Пазарджик Георги Петърнейчев най-голямата многопрофилна болница за активно лечение в пазарджишки регион, която обслужва пациенти от 7 общини и по-тежки случаи, вече работи по-спокойно във финансово отношение и по-висок бюджет. Това обяви на пресконференция директорът й д-р Петко Митев и даде пример за успешното съвместно сътрудничество с различните институции. По данни на мПазарджикедицинския шеф определеният бюджет за издръжка на областната лечебница не достигал с 10 млн.лв. Фиксираният месечен лимит пък бил в размер на 800 000 лв. Само за заплати и осигуровки на лекари, медицински сестри, санитари и др.помощен персонал на месец отиваха над 650 х.лв. След намесата на областния управител Георги Петърнейчев месечният лимит е 1 млн. 050 000 лв., като средствата са напълно достатъчни за нормално и ритмично функциониране на болницата. Министерство на здравеопазването пък преведе първите 500 000 лв. за строителство на новия 5-етажен корпус, в който ще се помещават отделенията с терапевтична насоченост. За изграждането му са необходими 4, 6 млн.лв., като през юни от здравното ведомство  ще пристигне и втори транш от финансовата субсидия. Пазарджишката болница е кандидатствала и с проект за медицинско оборудване по ОП"Регионално развитие" на стойност 5, 7 млн.лв., като Георги Петърнейчев поясни, че проектното предложение има реални шансове за одобрение, тъй като е класирано трето. С парите ще бъдат закупени скенери, ядрено-магнитен резонанс и др.модерна апаратура