Янаки Стоилов: Противопоставяме се категорично на всякакви недемократични актове, включително и тези, които засягат убежденията, правата и усилията за демократично развитие на България

Юни 17, 2014 Новини БСП 0 966

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЗАМ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПГ НА КБ ЯНАКИ СТОИЛОВ ОТ ИМЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

Разбирам, че засега се отлага обсъждането на въпросите за референдума. Искам да отбележа, че ако днес се блокира обсъждането на този въпрос, ние ще преосмислим сериозно неговото обсъждане в следващи дни. Парламентът няма да бъде разиграван и някой да се опитва да диктува неговата работа. За трети път председателят включва в дневния ред този въпрос. Възниква въпросът дали е целесъобразно да се занимаваме с тази тема, ако днес тя не бъде разисквана и по нея не се приеме решение.

Днес по време на заседанието на КСНС беше запалено знаме на БСП на площада пред сградата на президентството. Искам ясно да изразя неодобрението и възмущението от страна на нашата парламентарна група, зад което сигурен съм, че стои същото отношение на хилядите членове, симпатизанти, избиратели на БСП. Опитвам се да разсъждавам дали такъв акт на поведение може да има някакво оправдание. Връщам се в годините и си спомням за едно интересно решение през 90-те години на американския върховен съд. По дело, което стига до него, при което на съд  са изправени лица, запалили американския флаг. Тогава съдът с минимално мнозинство решава, че това действие само по себе си не е наказуемо, защото то изразява форма на изразяване на свободата на мнение и лицата, които са го направили по своя начина са изразили своето критично отношение към тогавашното управление на страната. Оставям на страна юридическите аргументи дали са достатъчно солидни, за да подкрепят такова решение или противоположното, което са взели предишните инстанции, но искам да обърна внимание, че в България юридическите правила са различни. В наказателния кодекс се съдържа дори състав, в който става дума за посегателство срещу националния флаг и други символи. Затова искам да изразя позицията на нашата парламентарна група, че ние не приемаме подобни актове, независимо, че те са насочени към българското, европейското знаме, към знаме или символи на различни организации, разбира се и на политически партии, защото такива стъпка обикновено са прeлюдия към други, по-съществени посегателства, някои от които достигат до застрашаване правата на български граждани. Аз очаквам от представители на всички политически партии, в подходяща форма, да намерят начин да изразят най-малкото неодобрението си към подобни действия, защото по този начин се създава допълнително напрежение и се засяга честта и достойнството на хиляди български граждани. 

Освен това, когато наблюдавам, лицата на някои от участниците в този акт аз мога да имам много обосновани съмнения, че те не биха го направили без съответни облаги, защото част от тях едва ли имат трайни политически убеждения, които да изразяват по този или по друг начин. Поради тази причина отново искам да обърна внимание, нека ние да бъдем на нивото на нашите отговорности, нека ръководствата на политическите партии да не дават никакви поводи за разпалване на омраза и напрежение в българското общество, особено в период, когато има допълнителни причини за политическа нестабилност. В конкретния случай искам и да припомня, че историята на света и на България е доста дълга.  В тази нова история много хора именно под червеното знаме са подлагали на риск и са давали своя живот за отстояването на идеи, на убеждения и на права. Така че, нека никой да не си мисли, че с подобни действия може да сплаши Българската социалистическа партия. Това няма да стане и затова ние ще се противопоставяме категорично на всякакви недемократични актове, включително и тези, които засягат убежденията, правата и усилията за демократично развитие на България, на всички български социалисти.