Сергей Станишев: Реформите в образованието и науката ще бъдат основна задача и пред следващото правителство

Министър-председателят Сергей Станишев и ректорът на Химико-технологичния и металургичен университет (ХТМУ) доц

Министър-председателят Сергей Станишев и ректорът на Химико-технологичния и металургичен университет (ХТМУ) доц. Борис Стефанов откриха най-модерния в страната Библиотечно-информационен център, изграден на територията на университета в столицата. Благодарение на устойчивата политика на държавата успяхме не само да увеличим субсидиите, но и значително да увеличим средствата за модернизиране на висшите училища, каза премиерът в приветствието си по случая към ръководството и студентите на ХТМУ.  

 Развитието на икономиката на страната ни все по-осезаемо поражда нужда от повече специалисти с инженерно образование. Ще има все по-голямо търсене на такива специалности, което ще осигури и реализация на младите инженери у нас, подчерта премиерът. Библиотечно-информационният център е на стойност над 1 млн. лева, предоставени от Министерството на образованието и науката и собствени средства на ХТМУ. Центърът е изграден за по-малко от 6 месеца на мястото на дискотека, разположена в студентския кампус. По думите на ректора на ХТМУ, той ще предостави възможност за още по-качествени научни дейности и образование на инженерните кадри на университета.

Около 120 млн. лв. за научни изследвания и иновации са предвидени в бюджета за тази година, посочи премиерът Станишев. В началото на мандата на правителството средствата във фонд „Научни изследвания" бяха едва 14 млн. лв. годишно, припомни той. Правителството изготви и Стратегия за научните изследвания, която трябва формулира приоритетите на страната в областта и предстои да бъде приета от Народното събрание. Държавата все още в голяма степен е длъжник, но също и бизнесът и има още много какво да се направи за модернизацията на висшето образование, каза още премиерът Сергей Станишев.

 Министър-председателят разговаря с ректорите на ХТМУ, УАСГ, Техническия университет-София, Лесотехническия и Минно-геоложкия университет и се срещна със студенти от петте висши училища. Домакин на срещата, в която се включи и вицепремиерът Даниел Вълчев, беше ректорът на Техническия университет проф. Камен Веселинов.

 Пред препълнената аудитория премиерът открои основните приоритети на правителството в областта на образованието и науката. Сред тях са техническата модернизация на университетите и обновлението на студентските общежития. До момента в резултат на отпуснатите от правителството средства са обновени 10 студентски общежития в цялата страна. Още четири ще бъдат завършени до края на годината. Премиерът посочи, че подборът на проектите за обновяване на студентските общежития се извършва в тясно взаимодействие и по препоръки на представителството на студентските съвети. Правителството ясно показа и ангажимента си към проблемите на Студентския град. Беше потърсено и решение на реституционните проблеми на университетите и в тази посока бяха предприети законови промени, каза още Сергей Станишев. Обсъждат се и възможностите за обособяване на студентски кампус на територията на университетите в Студентския град, допълни премиерът. Според него, реформите в образованието и науката ще бъдат основна задача и пред следващото правителство.

 Нашата цел е обучението в България да прави студентите не по-малко конкурентоспособни, отколкото са студентите в останалите европейски държави, заяви пред младите хора министър-председателят. Той открои възможностите за свободно пътуване и обучение на българските студенти при равни условия с тези в другите страни-членки на Европейския съюз. Развитието на българската икономика през последните години все по-осезаемо повишава търсенето на технически кадри, каза премиерът Станишев и насърчи младите хора да продължат обучението си по инженерни специалности в българските университети. Никога не губете кураж, защото няма как винаги да бъдем победители, но е важно да не отстъпвате от мечтите си и да се борите, обърна се министър-председателят към бъдещите млади инженери. Задачата на държавата е да създаде подходящите условия за това, оттам нататък всичко е във ваши ръце, допълни той.

 Разпределението на средствата от бюджетния излишък, усвояването на еврофондовете и възможностите за увеличаване на преподавателските заплати бяха сред темите, които поставиха студентите и техните ръководители пред премиера и министъра на образованието по време на срещата. Три основни приоритета пред страната открои министър-председателят пред младите хора. По думите му, в тежка икономическа среда е важно да се запази постигнатото до момента. Необходима е много концентрирана и гъвкава политика за подкрепа на бизнеса и привличане на допълнителни преки чуждестранни инвестиции. Особен акцент трябва да бъде поставен върху политиката в областта на образованието и науката и да бъдат продължени започнатите реформи в областта. Като трети основен приоритет министър-председателят открои успешното усвояване и контрола върху европейските средства. Необходима е и промяна в начина на мислене на цялото ни общество, защото приемането на европейските практики не може да се случи за ден, а е дълъг и труден процес, подчерта Сергей Станишев пред авторитетната публика.