Дора Янкова предлага да се създаде форум „Родопи“ за развитието на област Смолян

Май 13, 2014 СМОЛЯН Новини БСП 0 1020

Да се създаде форум „Родопи“ за развитието на област Смолян,  който да  събере възможностите на икономически активните играчи, социалните партньори  и гражданското общество от всички общини

Да се създаде форум „Родопи“ за развитието на област Смолян,  който да  събере възможностите на икономически активните играчи, социалните партньори  и гражданското общество от всички общини. Този форум да дискутира и да задава посоката за развитие на Смолянска област.  Това предложи народният представител от Коалиция за България Дора Янкова на провелата се в Смолян кръгла маса, посветена на възможностите за развитие на Родопския регион чрез използване на средствата от фондовете на ЕС и инструментите на трансграничното сътрудничество с Република Гърция. Организатор на проявата бе Икономическият и социален съвет на Република България /ИСС/, с подкрепата на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ и Областна администрация - Смолян.  Основна цел на форума бе да се обсъдят конкретни практически възможности за развитието на Родопския регион и в тази връзка да бъдат представени и чути позициите на представителите на местната власт, на бизнеса, социалните партньори и гражданското общество.  В дебата  участваха президентът на ЕИСК Анри Мало, председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски, областният управител инж. Димитър Кръстанов, кметове на общини от област Смолян, Асоциацията на родопските общини, представители на бизнеса, председателят на Регионалната туристическа асоциация, социални партньори, институции и НПО. Дора Янкова посочи, че в рамките на досегашния планов период са реализирани много проекти, които са насочени предимно в социалната инфраструктура, като има известно забавяне по отношение обновлението на техническата инфраструктура. „В следващия планов период областта има шанс да навакса това изоставане, като се фокусира вниманието към инициативността на регионалната общност, в посока от долу нагоре. В следващите седем години Смолянска област ще има възможност да използва средствата, които идват по линия на Програмата за Европейско териториално сътрудничество България-Гърция, както да се ползва и от новия финансов инструмент „Водено от общностите местно развитие“, обясни народният представител. По думите и всичко това е един допълнителен ресурс от европейски средства, които могат да бъдат насочени към  Смолянска област. „През следващата година правителството ще подкрепя публично-частните партньорства на общините, което също ще стимулира икономическата активност в района.  Необходимо е повече сдружаване, солидарност и доверие”, добави Янкова.

Във връзка с трансграничното сътрудничество депутатът от левицата посочи, че трябва да повече смелост  и да се даде едно истинско съдържание на Еврорегион  „Делта Родопи“. Янкова приветства инициативата на Икономическия социален съвет за организирането на тази кръгла маса в Смолян, като отправи към тях поканата да приемат патронажа на подобни инициативи, насочени към развитието на Родопския край и Еврорегион „Делта Родопи“.