Среща на министър Масларова с обществеността на Симеоновград

  Хасково: На среща с гражданите на община Симеоновград министър Емилия Масларова представи резултатите в областта на труда и социалната политика

 

Хасково: На среща с гражданите на община Симеоновград министър Емилия Масларова представи резултатите в областта на труда и социалната политика. Важното за страната  е постигане на устойчив социален хоризонт , съхраняване на работните места на хората, използване в максимална степен средствата , които се дават от европейските фондове.

Въпросите на хората бяха, свързани главно с политиката на доходите, размерът на заплатите, пенсиите.

Министър Емилия Масларова се срещна и с ръководството на Областния съвет на БСП, Хасково и председателите на общинските съвети на БСП от региона. Обсъдени бяха акцентите и приоритетите в предстоящите избори.