Амбицията на България е да бъде разпределител на енергийни ресурси в Югоизточна Европа и Черноморския регион

Страната ни винаги е била надежден, предсказуем партньор за производителите и потребителите на природен газ, каза премиерът Станишев  пред участниците в Международния енергиен бизнес форум   Амбицията на България е да бъде енергиен разпределител на енергийни ресурси в Югоизточна Европа и Черноморския регион, подчерта министър-председателят Сергей Станишев пред участниците в Международния енергиен бизнес форум

Страната ни винаги е била надежден, предсказуем партньор за производителите и потребителите на природен газ, каза премиерът Станишев  пред участниците в Международния енергиен бизнес форум

 

Амбицията на България е да бъде енергиен разпределител на енергийни ресурси в Югоизточна Европа и Черноморския регион, подчерта министър-председателят Сергей Станишев пред участниците в Международния енергиен бизнес форум. Инициативата се провежда в рамките на Срещата на върха „Природен газ за Европа: сигурност и партньорство". В дискусията, която се организира от „Български енергиен холдинг", участват представители на водещи регионални и световни газови компании, представляващи държавите, потребители на природен газ в Югоизточна Европа и черноморския регион, както и страните, които експортират и пренасят синьо гориво от Каспийско море, Близкия изток и Северна Африка.

В изказването си премиерът подчерта, че България притежава значителен потенциал в енергийната сфера, стратегическо географско положение и силни позиции в Югоизточна Европа и Черноморския регион. Те са свързани с износа и транзита на енергийни ресурси, както и с капацитет за засилването им чрез реализирането на мащабни енергийни проекти. Според Станишев разположението ни между Русия, Южните и Югоизточните части на ЕС, между Общността и Каспийския регион и Близкия изток предоставя на страната ни значителни възможности за диверсификация на източниците и маршрутите на газовите и нефтените доставки. Пред участниците във форума министър-председателят подчерта, че България осигурява преноса на природен газ за Турция, Гърция и Република Македония и през всичките години е била надежден и предсказуем партньор както за производителите, така и за потребителите на синьо гориво.

Приоритетните енергийни проекти, в които страната ни активно участва, са газопроводите „Набуко" и „Южен поток", нефтопроводите „Бургас-Александруполис" и „Бургас-Вльора". Според премиера, друга възможност за по-бързо диверсифициране на доставките е изграждането на междусистемни връзки с Гърция, Турция, Сърбия и Румъния, за които вече има конкретни решения на ЕС. „Тези междусистемни връзки ще диверсифицират източниците и маршрутите на доставка за страната, ще осигурят опция за доставка на природен газ за и от България и същевременно ще допринесат за по-тясното сътрудничество между балканските страни в областта на икономиката и енергетиката. Изграждането и експлоатацията на регазификационни терминали за втечнен природен газ е широко използвана алтернатива на газопроводите", заяви министър-председателят.

Пред представителите на водещите енергийни компании Сергей Станишев изтъкна, че след газовата криза, която страната ни преживя през януари т. г., целият регион трябва да си вземе сериозна поука и последиците да не се забравят. Това трябва да бъде и тласък за изграждане на междусистемните връзки в региона и стартирането на проекти, които са обсъждани с години, но не е имало достатъчно загриженост и политическа воля за тяхната реализация.

Според премира, с разширението и развитието на инфраструктурата в България ще бъдат създадени условия за изграждане на собствена търговска платформа за природен газ - газова борса, която ще предоставя услуги на потребителите, доставчиците и търговците в Югоизточна Европа. „Глобализиращата се политика на сътрудничество и по-силните позиции на „Българския енергиен холдинг" създават реални възможности за осъществяване на инвестиционни дейности извън границите на страната. Това би осигурило по-висока надеждност на доставките и по-конкурентна цена на природния газ за българските потребители", каза Станишев.

Българската страна ще насърчи и проучването и изследването на нови залежи в черноморския шелф и във вътрешността на страната. „Въпреки че в момента имаме дългосрочни договори с Руската федерация, ние ще проучим и оползотворим възможностите за сключване на дългосрочни договори с други страни производители на природен газ от Каспийския регион, Близкия изток и Северна Африка. По тези въпроси се работи доста активно и политически, и икономически", заяви министър-председателят.