Самодейците от район "Приста" отбелязаха Международният ден на политзатворниците и Международният ден на космонавтиката

Русе: Жители на район „Приста" се събраха в зала "Култура", на ул

Русе: Жители на район „Приста" се събраха в зала "Култура", на ул. "Цариброд", на 10 април в навечерието на Международния ден на политзатворниците и концлагеристите - 11 април. "Никой не е забравен, нищо не е забравено" беше надсловът на срещата, открита от Марийка Райкова, ръководител на самодейци от район „Приста". Организатори бяха  Орлин Симеонов, Пенка  Попова и Рачо Радославов - ръководители на Българският антифашистки съюз в Русе, Елена Георгиева - Председател на Общинския клуб на Пенсионерите в България 2004г, ОбС на БСП. Петър Панджаров прочете телеграма до Националното ръководство на Българският антифашистки съюз, в която присъстващите се обединиха за по-справедливо, по-европейско и по-развито общество.

Акцент на срещата беше и 12 април Ден на авиацията и космонавтиката.