Патилата на директора

"Книгата на Добри - на инж

"Книгата на Добри - на инж. Добри Кирков Пеневски не е роман, не е мемоар, тя е една искрена изповед за един достойно изживян живот...", така приятели и колеги определиха книгата при нейното представяне. За хората участвали в бригадирското движение това не беше просто представяне на поредната книга , а възможност да си припомнят , да си поговорят за приятелите и да си дадат надежда.

Патилата на директора - Провокиран от заглавието на книгата и чутото младеж реши да я разлисти. И разбра, че винаги има неща и хора, от които може да научиш и да се поучиш......