На някои „ракети” космосът им пречи

Становище на БСП-гр

Становище на БСП-гр.Добрич

Относно, Декларацията на кмета на гр.Добрич, г-жа Детелина Николова, от 31.03.2009г. до министър-председателя на РБългария Сергей Станишев, в която апелира за „еднакво и равнопоставено отношение от държавната власт, без значение на етническа и политическа принадлежност". Да! За „гражданската"позиция на кмета, но еднакво и равнопоставено отношение се съизмерва с еднаква и равнопоставена отговорност на градоначалника.

Общинският съвет на БСП не приема подобни методи на манипулация на гражданите на Добрич от г-жа Николова.На 01 април 2009г. стартира инфраструктурен проект на стойност 11 милиона лева, само дето не в Добрич, а в община Каварна!Да не би, г-н Цонко Цонев-кмет на община Каварна, да го е спечелил, защото е близък с управляващите?!Защо никога до този момент, госпожо Николова,не сте поставили под съмнение компетентността на екипа, който подготвя и представя проектите в София? Та нали сме свидетели как всичко това се работи на „коляно" и в последния момент (или в най-добрия случай между две задгранични командировки)?

Та нали точно на тази сесия пак гласувахме проект за зоопарка, а не за Гражданите на Добрич.

Освен служебните Ви командировки, които напоследък зачестиха, Ви предлагаме да се командировате в Добрич, за да се запознаете с проблемите на града.

С тази декларация днес Вие започнахте предизборната си кампания за място в парламента. Нормално е- в Добрич вече нищо не ви задържа!

 

БСП-Добрич и групата общински съветници