Над 300 социалисти и антифашисти уважиха честването по случай 65 години от Балванската битка

Габрово: На 28 март 2009 година  се състоя честване на 65 годишнината от Балванската битка

Габрово: На 28 март 2009 година  се състоя честване на 65 годишнината от Балванската битка. На тържеството присъстваха народните представители  Николай Григоров, Татяна Дончева,  Стоян Витанов, заместник председателите на БАС Николай Косев и Минчо Недялков, социалисти и антифашисти от Габровска и Великотърновска  област. Народният представител Татяна Дончева откри честванията, като след нея слово произнесе зам председателят на БАС - Николай Косев, а единственият жив участник 83 годишния  Трифон Андреев сподели  спомените си от битката.